Info

19. maj 2022.19. maj 2022.
Redovni i vanredni nadzori
IZVEŠTAJ SA SEDNICE KOLEGIJUMA NAČELNIKA MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Redovni i vanredni nadzori

Izveštaj o radu za mesec april su dostavili svi učesnici sednice kolegijuma. Izjašnjavajući se o zapisniku sa četvrtog kolegijuma, svi koji su dostavili izveštaj saglasni su sa istim
Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u ponedeljak, 09.05. 2022. godine u održao petu sednicu kolegijuma u ovoj godini u prisustvu načelnika inspekcija i šefova inspekcijskih službi.

Izveštaj o radu za mesec april su dostavili svi učesnici sednice kolegijuma. Izjašnjavajući se o zapisniku sa četvrtog kolegijuma, svi koji su dostavili izveštaj saglasni su sa istim.

U izveštajima koji su u elektronskoj formi dostavljeni šefu Odseka navedene su aktivnosti koje su bile preduzete tokom prethodnog meseca u inspekcijskim službama Mačvanskog upravnog okruga, te je sa tim u vezi izvršena analiza rada inspekcijskih organa za mesec april 2022.godine, a takođe inspektori su komentarisali tekuća dešavanja, kao i probleme koji se javljaju u radu.

Republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković sa sedištem Šapcu izvršila je u aprilu mesecu ukupno 25 pregleda, 16 po Zakonu o šmama, 3 po Zakonu o reproduktivnom materijalu šumskog drveća i 6 po Zakonu o divljači i lovu. Ispektorka navodi da je stanje redovno a da od avgusta meseca očekuju veći broj nelegalne seče šuma.

Republički sanitarni inspektor Afrodita Žunić iznela je da za prošli mesec nije bilo neubičajenih stvari u poslu, a da je broj zaraženih i obolelih od Kovid- 19 značajno pao. Izvršeno je ukupno 332 nadzora , od toga redovnih 179, vanrednih 1, dopunskih 6, 3 službene savetodavne posete i 143 kontrolnih nadzora. Ukupno je doneto 92 rešenja, iz redovnog nadzora 92 i 32 uzorkovana brisa.
Koordinator republičke poljoprivrdne inspekcije Goran Bošković navodi da su prestale pojačane mere protiv Kovida-19 i da su se bazirali na uobičajene poslove. Dostavio je izveštaj i navodi da je izvršeno ukupno 38 nadzora, redovnih 27 i vanrednih 11. Ukupno je doneto 6 rešenja, od toga 5 iz redovnog i 1 iz vanrednog nadzora.

Inspektor za zaštitu životne sredine Dragan Đurić iznosi da se radi po planu. Da u našem okrugu nema trenutno puno posla. Radio u drugim okruzima gde postoji potreba za nadzorom. Izvršeno je 6 redovnih i 13 vanrednih nadzora i to su bile aktivnosti vezane za nadzore po predstavkama građana, upravljalje otpadom, promet zaštićenih vrsta, seveso, kao i ispunjenost uslova zaštite životne sredine.

Načelnik Odeljenja inspektorata Odeljenja za rad Milica Filipović je dostavila redovan izveštaj sa preduzetim aktivnostima za prethodni period. Inspekcijske poslove obavljalo je 8 inspektora. Inspektorat za rad je povećao obim poslaza protekli mesec. Sezona građevinarstva je u toku, pa s obzirom da u Šapcu nije preterano veliki broj gradilišta, inspektori idu na ispomoć u Beograd .

Takođe, naglašava da su se poslodavci opustili, u smislu neprijavljenih radnji, radnika itd.U aprilu kreću i drugi sezonski poslovi kao što su branje jagoda, malina i drugog voća, i generalno je teško pohvatati radnike na terenu. Samim tim je teža situacija da se isprati da li su prijavljeni svi radnici. U mesecu aprilu izvršeno je 199 inspekcijskih nadzora prema nadziranim subjektima, 19 redovnih i 160 vanrednih, 16 na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica, 19 najavljena nadzora, 180 nenajavnjena, 172 sa nalogom, 27 bez naloga, 20 kontrolnih i 1 dopunski. Izrečeno je 80 inspekcijskih upravnih mera registrovanim privrednim subjektima i 3 upravne mere izrečene su neregistrovanom subjektu. Naloženo je 280 mera za otklanjanja nepravilnosti. Naloženo je 3 upisa u registar. Inspektori su prilkom kontrole zatekli ukupno 20 neprijavljenih radnika ,,na crno“ i to kod registrovanih privrednih subjekata i 1 kod neregistrovanog subjekta. Podneto je 24 zahteva za za pokretanje prekršajnog postupka kod registrovanih subjekata i 3 kod neregistrovanog subjekta, ukupno 27 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i jedna krivična prijava.

Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je tokom aprila meseca izvršeno ukupno 54 nadzora, od toga 51 redovan,1 vanredan i 2 mešovita nadzora. Doneto je 13 rešenja, 12 rešenja su iz redovnog nadzora i 1 rešenja iz vanrednog nadzora.

Republički turistički inspektor Živadin Bošković je dostavio redovan mesečni izveštaj prema nadziranim subjektima. U toku meseca aprila imao je 3 zajedničke kontrole sa ogranima MUP-a, sa kojima ima odličnusaradnju. Izvršeno je ukupno 27 inspekcijskih nadzora prema subjektima, 25 nenajavljenih, 2 najavljena, od toga 9 redovnih i 8 vanrednih. Izvršene su i 4 službene savetodavne posete. Inspekcijskih nadzora sa nalogom je bilo 18 a bez naloga 9. Broj kontrolnih inspekcijskih nadzora je bilo KIZ - 6 i KIR-4.

Izrečeno je 14 upravnih mera (6 registrovanim subjektima i 8 neregistrovanim). Naloženo 8 mera za otklanjanje nezakonitosti /nepravilnosti zapisnički. Naloženo je 8 upisa u osnovni registar i zabrana obavljanja delatnosti. Podneto je ukupno 15 prijava za pokretanje prekršajnog postupka 7 protiv registrovanih i 8 protiv neregistrovanog subjekata.

Republički vodni inspektor Dragan Tadić je poslao izveštaj o radu za te navodi da je izvršio 17 inspekcijskih nadzora, od toga 14 redovnih i 3 vanredna inspekcijska nadzora. Najavljenih nadzora je imao 2 i nenajavljenih 15.Doneto je 8 rešenja, kao i 1 dopis.

Šef odseka veterinarske inspekcije Mačvanskog okruga Jasmina Kojičić Stefanović je podnela izveštaj elektronskim putem za april 2022. godine u kome se navodi da je izvršeno ukupno 580 nadzora, od toga 138 redovnih, 445 vanredna, doneto je 16 prekršajnih prijava, kao i rešenja iz redovnog i vanrednog nadzora.

Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić je opravdao svoje odsustvo i dostavio izveštaj za april mesec elektronskim putem. U prethodnom periodu izvršio ukupno 20 inspekcijsku kontrolu.
Kabinet načelnika Vladana Krasavca

Najnoviji broj

24. novembar 2022.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa