13. oktobar 2022.13. okt 2022.
Foto: Vesna Dimitrijević

Foto: Vesna Dimitrijević

TRENING ZA PROFESIONALCE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Budi ruka koja voli

Osluškivanje i razumevanje potreba deteta i usvajanje nenasilnih vaspitnih metoda najbolji je i najzdraviji način da roditelji svojim pozitivnim primerom uspostave vaspitne granice i da svoj odnos da decom zasnivaju na razumevanju, strpljenju, doslednosti i poštovanju
U okviru projekta „ Podrška profesionalcima i roditeljima za nenasilno disciplinovanje dece -obuka stručnjaka iz sistema socijalne zaštite“ koji realizuje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu u saradnji sa UNICEF-om, nakon održane dvodnevne obuke u Novom Sadu, 8. i 9. juna, organizovana je supervizijska (follow-up) podrška u Šapcu, dana 29. septembra, u Centru za stručno usavršavanje. Supervizijsku podršku je realizovala trener ovog projekta, Tamara Borisavljević, dipl. psiholog a ovom sastanku su prisustvovali stručni radnici CSR Novi Sad i CSR „Šabac“.

Cilj ovog treninga je da obuči profesionalce da se deluju na kontinuiran i sistematizovan način u savetodavnom i svakodnevnom radu sa porodicama, da roditelji budu dobro informisani koje su roditeljske prakse štetne i zašto, koji su načini da prestanu sa takvom praksom kao i da se roditelji upoznaju sa pozitivnim alternativama u vaspitanju. Cilj je takođe i da se roditelji usmere ka pozitivnoj promeni, traženju podrške za pronalaženje puta do najadekvatnijih intervencija. Cilj je i da stručnjaci osveste sopstvene stavove i da nauče najoptimalnije načine komunikacije sa roditeljima.
Ovaj trening se bavi novim konceptom prevencije kao i odnosa društva prema vaspitnoj disciplini u roditeljstvu kroz primenu tzv. 5P modela, a koji podrazumeva praćenje sledećih koraka: PRUŽI, PREISPITUJ, PRESTANI, PRIMENjUJ I POTRAŽUJ.

Cilj ove druge komponente treninga su planirane da osnaže novostečena znanja i veštine i pomognu da ih učesnici obuke uvrste u svoju svakodnevnu praksu. Na ovom sastanku prezentovan je jedan prikaz slučaja, od strane voditelja slučaja CSR „Šabac“, sa ciljem razmene informacija o tome šta je primenjeno u radu sa konkretnom porodicom, mogućnostima primene metoda i tehnika ovog projekta kao i razmena dosadašnjih iskustava i prakse u svakodnevnim postupcima, sa kojima se suočava organ starateljstva. Cilj obuke je i pružanje podrške profesionalcima, od strane trenera i supervizora, u primeni novih znanja u sopstvenoj praksi i radu. Zadatak je da kroz prikaz slučaja stručni radnici razmotre i definišu šta je to što su primenili u svom radu, šta planiraju da promene u svom radu, kako će to da urade, kako će to da se odrazi na saradnju sa stručnjacima izvan CSR i kako će se to odraziti na saradnju sa kolegama u CSR. Na osnovu prikaza slučaja, preispitali smo preduzete mere i intervencije, razmatrali smo da li bi uz novi pristup i znanja, koji promoviše 5P model, nešto drugačiji uradili i koje se dileme javljaju u primeni modela.

5P model
Pruži – podršku, ohrabrenje, razumevanje, stručni savet, tretman
Preispituj – sopstvena lična uverenja i stavove u domenu roditeljstva, sopstvena ponašanja, kao i principe i znanja
Prestani – korišćenje prakse koje su se, iskustveno i u istraživanjima, pokazale nekorisne ili štetne u radu sa porodicom
Primeni – širok spektar opštih, konkretnih i specijalizovanih znanja i veština koje se tiču roditeljstva i rada sa roditeljima
Potražuj – timsku i supervizijsku podršku i pomoć, u skladu odgovornog profesionalnog ponašanja i nastupa.


Osluškivanje i razumevanje potreba deteta i usvajanje nenasilnih vaspitnih metoda najbolji je i najzdraviji način da roditelji svojim pozitivnim primerom uspostave vaspitne granice i da svoj odnos sa decom zasnivaju na razumevanju, strpljenju, doslednosti i poštovanju. Svaki roditelj nastoji da svom detetu obezbedi najbolje mogućnosti za pravilan rast i razvoj. Ipak, mnogi roditelji i dalje pribegavaju telesnom ili psihološkom kažnjavanju, koje kod deteta razvija i produbljuje osećanje nepoverenja i nesigurnost, pri čemu se nepoželjna ponašanja deteta ponavljaju. Autoritet koji se gradi na strahu, kažnjavanju i nasilju proizvodi strah i nasilje koje dete prenosi i na odnose sa drugima, često i tokom celog svog života. Vaspitanje koje je zasnovano na ljubavi, razumevanju, podršci nemerljiv je ulog koji roditelj može dati svojoj deci.

Sledeća supervizijska (follow-up) poseta organizovaće se u Novom Sadu, gde će ponovo biti razmatarana ovi koncepti kao i načini rešavanja konkretnih problema, a u okviru primene novih znanja u sopstvenoj praksi.
Vesna Dimitrijević, dipl. pedagog supervizor Službe za zaštitu dece i mladih

Najnoviji broj

7. decembar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa