15. februar 2023.15. feb 2023.
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Savet stručnjaka

Korovi u lucerki - suzbijanje

Najbolji rezultati dobijaju se upotrebom herbicida koji efikasno deluju kada niknu i lucerka i korovi. Kao i sve mahunarke i lucerku ne treba tretirati herbicidima dok ne dobije prvu trolisku, a to se najčešće poklapa sa porastom useva 6-8 cm
Sa nedeklarisanim semenom koje poljoprivredni proizvođači nabavljaju na pijacama često se poseju i korovi i gotovo stalno takvo seme je zaraženo vilinom kosicom (parazitskom cvetnicom). Sve dalje mere koje se koriste za suzbijanje viline kosice ne daju zadovoljavajuće rezultate (primena herbicida na bazi aktivne materije dikvat-dibromid)

Primena herbicida uz inkorporaciju više nije preporučljiva zbog fitotoksičnosti, odnosno lošeg uticaja na porast lucerke.

Najbolji rezultati dobijaju se upotrebom herbicida koji efikasno deluju kada niknu i lucerka i korovi. Kao i sve mahunarke i lucerku ne treba tretirati herbicidima dok ne dobije prvu trolisku, a to se najčešće poklapa sa porastom useva 6-8 cm. U to vreme iznikli korovi su približno iste visine i to predstavlja presudni period za njenu zaštitu od korova. Ako se ne reaguje herbicidima u ovom periodu korovi nadjačaju lucerku, usev biva žut, ne ukoreni se dobro što za posledicu ima loš porast (otkos je izgubljen) i u idućoj godini.

Preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije imazamoks ( Passat, Pulsar) u dozi 1-1,25 l/ha, zavisno od zakorovljenost, što neće naneti nikakve štete lucerki. Na ovaj način suzbijaju se jednogodišnji travni i širokolisni korovi. Ovi herbicidi na bazi a.m. imazamoks suzbijaju travne i širokolisne korove i preko zemljišta u fazi klijanja i nakon nicanja gajene biljke.

Primena herbicida uz inkorporaciju više nije preporučljiva zbog fitotoksičnosti, odnosno lošeg
uticaja na porast lucerke


Za lucerke koje su zasnovane i starije a prisustvo korova je vidno, u fazi mirovanja tokom druge polovine februara preporučuje se herbicid na bazi aktivne materije metribuzin (Sencor, Dancor) u dozi 0,6-1 kg/ha. Preparat na bazi ove aktivnematerije dobro suzbija: lipicu, štir, ambroziju, lobodu, hoću neću, lubeničarka i druge korove, a zadovoljavajuće suzbija tatulu dok slabo suzbija kereće grožđe i bocu.

Takođe u fazi mirovanja za starije lucerke može se primeniti i herbicidi na bazi aktivne materije tifensulfuron metil (Piano, Okvir, Harmony) koji suzbija širokolisne korove u lucerki koja je u drugoj godini i starija rano u proleće pre kretanja vegetacije u dozi 15-20 gr/ha uz dodatak okvašivača.

Ukoliko je zasejana njiva u to vreme zakorovljena korovima koji brzo zasenjuju i nadrastaju usev poželjna je primena herbicida na bazi aktivne materije bentazon ( Basagran, Bentazon Galbenon) u dozi 3 l/ha kada je lucerka visine 10-15 cm, a korovi 2-6 lista. Odlično suzbija širokolisne korove i jako brzo deluje. Ne treba ga koristiti pri visokim temperaturama (najbolje je predveče), može se posle upotrebe pojaviti prolazno žutilo lucerke.

Ukoliko ima divljeg sirka iz rizoma preporučuje se herbicid na bazi aktivne materije fluazifop-p-butil( Flupisor, Fusilade forte ) u dozi 1,2 l/ha, ako je u pitanju semenski divlji sirak ili muhar. Primenjuje se posle nicanja useva pa sve do faze cvetanja, a najbolji efekat je kada su korovi 3-5 listova. Primenjuje se samostalno i ne meša se sa drugim herbicidima, a najbolje je uz utrošak vode 200 l/ha.

Praksa je potvrdila da tretman protiv širokolisnih i uskolisnih korova treba razdvojiti. Ako se na ovakav način priđe zasnivanju mladog lucerišta, prvi otkos je gotovo zagarantovan bez korova. Ukorenjavanje lucerke će biti odlično i lucerka spremna čeka leto i jesen. Ovako pripremljena dobro prezimljava i ima dugu eksploataciju.
dipl. inž. Sanja Popović PSSS Šabac

Najnoviji broj

11. april 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa