Инфо

14. јануар 2021.14. јан 2021.
Три месеца за реализацију
ОБЈАВЉЕНА КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Три месеца за реализацију

Корисник подстицаја мора да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме за примарну биљну и сточарску производњу, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина за примарну биљну и сточарску производњу
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је 14.децембра 2020.године објавило коначну ранг листу поднетих пријава на конкурс за подршку младим пољопривредницима у 2019.години. Коначна ранг листа је објављена на огласној табли Управе за аграрна плаћања, као и на званичним интернет страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе.

Директор Управе решењем одобрава право на подстицаје на основу коначне ранг листе а до утрошка расположивих средстава опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Решењем, подносиоцу пријаве одобрава се, да у року од 90 дана од пријема решења у потпуности реализује прихватљиву инвестицију из предрачуна и поднесе Управи прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције.

Решењем се утврђује и износ подстицаја на име реализације и налаже исплата подстицаја на наменски рачун корисника уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава.

Решење садржи и податке о обавезама корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Корисник подстицаја у потпуности реализује инвестицију под условима, на начин и у року одређеним решењем којим је одобрено коришћење подстицаја, и у том року Управи доставља:
1) рачун о реализованој инвестицији;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист ако је корисник подстицаја директно извршио увоз предмета инвестиције;
3) доказ о извршеном плаћању реализоване инвестиције, и то: потврду о извршеном преносу средстава или извод, оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза издавања гарантног листа нити изјаве о саобразности;
5) јединствену царинску исправу - само ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције.

За подстицаје за набавку квалитетних приплодних грла, поред наведене документације, корисник подстицаја дужан је да Управи достави и:
1) уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора;
2) уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла које је предмет подстицаја (педигре), у којем је корисник подстицаја уписан као власник квалитетног приплодног грла - за подстицаје који се односе на набавку квалитетних приплодних - јуница, бикова товних раса, шиљежица и шиљежана, двиски и двисака, назимица и нерастова;
3) уверење о пореклу матице издато од стране главне одгајивачке организације - за подстицаје који се односе на набавку селекционисаних пчелињих матица.Корисник подстицаја мора да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку опреме за примарну биљну и сточарску производњу, односно у року пет година од дана исплате подстицаја за набавку машина за примарну биљну и сточарску производњу.

Корисник подстицаја квалитетна приплодна грла која су предмет подстицаја користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству, и то:
1) квалитетну приплодну јуницу млечне и комбиноване расе и квалитетну приплодну јуницу и бика товне расе, најмање три године од дана набавке;
2) квалитетно приплодно грло: двиске, двисца, назимице, супрасне назимице и нераста, најмање две године од дана набавке;
3) квалитетну приплодну селекционисану пчелињу матицу, најмање три године од дана набавке.
У случају угинућа или принудног клања квалитетног приплодног грла, корисник подстицаја не враћа подстицајна средства ако у року од 30 дана од дана угинућа или принудног клања, Управи исто пријави и достави доказ издат од стране надлежне ветеринарске службе.
Саветодавац за агроекономију Мирјана Милошевић

Најновији број

15. април 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa