Инфо

13. јануар 2022.13. јан 2022.
Извештаји о раду инспекција
МЕСЕЧНИ КОЛЕГИЈУМ

Извештаји о раду инспекција

Начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у уторак 11. јануара 2022. године одржао прву седницу колегијума у 2022. години, у електронској форми. Извештај о раду за месец децембар доставили су сви учесници електронске седнице уз навођење активности и проблема у раду.

Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је извршено 53 надзора, од којих 46 редовних, 7 ванредна и 2 службене саветодавне посете. Донето је 11 решења из редовног надзора, 2 решења из ванредних надзора и поднето 13 прекршајних пријава.

Инспекцијске послове је обављало 9 извршилаца. Као ефекат спроведених надзора урађено је 55 записникa, донето је 13 решењa о покретању прекршајног поступка, два за отклањање недостатака по члану 33. Закона о инспекцијском надзору, три о одузимању и уклањању робе, три о отклањању недостатака и пет о отклањању недостатака и записнички наложено поступање. Издате су три потврде о привремено одузетој роби. Вредност робе стављене ван промета због квалитета износи 14.300,00 динара.

Привремено је забрањен промет робе без документације о набавци у три трговинске радње које врше промет робе на пијаци. Донета су два решења по члану 33.став 1. Закона о инспекцијском надзору физичким лицима који су бесправно обављали промет текстилне робе на пијацама у Шапцу и Лозници. Контрола промета текстилних производа у Лозници рађена је у сарадњи са ПУ Лозница. Одузета роба смештена је у магацин Јадар ад Лозница. На пијаци Живинарник у Шапцу одузета је мања количина резаног дувана. Због непоштовања Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна Т-500 и Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница, донета су два решења о отклањању недостатака и поднете су две прекршајне пријаве. Због непоштовања рекламационог поступка код два правна лица, наложено је отклањање недостатака, а биће поднете и прекршајне пријаве. Донета су два решења о коначном одузимању интелектуалне својине.

Начелник Одељења инспектората за рад Милица Филиповић, обавештава да је инспекцијске послове обављало 8 инспектора, који су извршили 169 контрола, од којих 154 ненајављене и 15 најављених инспекцијских надзора. На основу представке правног или физичког лица спроведено је 28 ванредних инспекцијских надзора. Са налогом је извршено 146 надзора, 23 је извршено без налога, а контролних је било 17 надзора. Инспектори су донели 27 управних мера за отклањање незаконитости и неправилности.

Приликом контрола регистрованих привредних субјеката 6 лица је затечено на фактичком раду “раду на црно”. Поднето је 18 захтева за покретање прекршајног поступка и то 17 захтева против регистрованих привредних субјеката и један захтев против нерегистрованог привредног субјекта. Није било притужби на рад инспекције. Спроведене су две обуке и то: Обука за рад у апликацији е-инспектор и Обука “Етика и интегритет”.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић је извршио 35 ненајављених инспекцијских надзора, од којих је 15 било ванредних и 12 редовних. Са налогом је извршено 24 надзора, а без налога 11. Број контролних инспекцијских надзора КИЗ-3 и КИР-5. На основу представке правног или физичког лица извршен је један ванредни инспекцијски надзор. Извршена су три инспекцијска надзора која се односе на обављање делатности и вршење активности од стране нерегистрованих субјеката и субјеката из члана 33.став 2. Закона о инспекцијском надзору. Том приликом је откривено три нерегистрована субјекта и субјекта из члана 33.став 2.Закона о инспекцијском надзору.

Изречено је 9 управних мера и то 6 регистрованим и 3 нерегистрованим привредним субјектима. Записнички су наложене 4 мере за отклањање неправилности. У три случаја је наложен упис у основни регистар и забрана обављања делатности, а у једном случају забрана обављања делатности. Поднето је 13 пријава за кажњавање надзираних субјеката и то 9 захтева за покретање прекршајног поступка против регистрованих субјеката и 4 захтева против нерегистрованих привредних субјаката.

Шеф Одсека за санитарни надзор Владан Рашић, истиче да је урађено 1908 надзора, од којих су 233 редовни, 1455 ванредни и 220 контролни. Инспекцијске послове обављало је 4 извршиоца. Градска управа Шабац доделила је једно лице на испомоћ. Евидентирано је 1444 оболела лица, са 787 лица у контакту. Као ефекат рада инспекције, донето је 949 решења, од којих 162 из редовног надзора и 787 из ванредних надзора.

Дневне контроле објеката под санитарним надзором над применом противепидемијских мера обављају се самостално. Ноћне контроле Ковид сертификата обављане су са комуналном милицијом града Шапца.
Шеф Одсека ветеринарске инспекције Јасмина Којичић Стефановић, наводи да је извршено 531 контрола од којих су 107 редовне, 424 ванредне и 65 контролне у оквиру редовних надзора. Поднето је 15 прекршајних пријава, донетo је 36 решења из редовног надзора и 76 решења из ванредних надзора. Координатор републичке пољопривредне инспекције Горан Бошковић, обавештава да су извршене 24 контроле, од којих 13 редовних и 11 ванредних. Донето је 3 решења из редовног надзора. Инспекцијске послове обављају два извршиоца. Области контроле су: усаглашеност производње прехрамбених производа, вина и јаких алкохолних пића по Закону о безбедности хране; контроле додатних хигијенских мера и поступака у циљу спречавања или свођења на најмању могућу меру ризика од контаминације вирусом Ковид 19, спровођење Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна Т-500 и провера и овера ВИ 1 образаца за извоз вина у ЕУ.

Републички инспектор за заштиту животне средине Бранислава Тешић, истиче да је извршено 18 надзора, по 9 редовних и ванредних. Обављени су по захтеву Агенције за заштиту животне средине, Управе за аграрна плаћања и представкама грађана.

Републички водни инспектор Драган Тадић је извршио 6 надзора од којих 1 редовни и 5 ванредних, сви као ненајављени. Донето је 3 решења и то једно за отклањање незаконитости, једно за прибављање водних аката и једна забрана обављања делатности - вађење речних наноса из корита и обале реке Дрине у КО Јелав, град Лозница. Поднета је и једна прекршајна пријава. Инспекцијске контроле су се односиле на радне циљеве и то: уређење водотока; заштита од штетног дејства вода и коришћење вода.
Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић је спровео 19 контрола и то пет по Уредби из области подстицаја за подигнуте вишегодишње засаде воћа и наслона; једну контролу испуњености услова из области здравља биља и средстава за заштиту биља; једну из области преатестирања семена пољопривредног биља; једну везано за извоз свежег воћа (плодови крушке ) у Руску Федерацију и 11 из области здравља биља. Издато је 11 фитосертификата.

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић, са седиштем рада у Шапцу је извршила 17 контролa, све по Закону о шумама. Проблема у раду није било.
Републички здравствени инспектор Ивана Антонијевић, је на трудничком боловању.
Кабинет начелника Владана Красавца

Најновији број

11. август 2022.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa