Инфо

14. јул 2022.14. јул 2022.
Фото: МУО

Фото: МУО

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ

Редовни и ванредни надзори

Поступајући у складу са закључком шестог колегијума који је одржан 06. јуна начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у уторак 05. јула 2022.године одржао седми колегијум у електронској форми.

Извештај о раду су доставили учесници електронске седнице колегијума осим два инспектора која су на боловању. Констатовано је да је записник са шестог колегијума усвојен.
Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је извршено 63 надзора, од којих 48 редовних, 3 ванредна и 12 службених саветодавних посета. Донето је 7 решења из редовног надзора.

Инспекцијске послове је обављало 6 извршилаца.Као ефекат спроведених надзора урађено је 63 записникa, донете су 4 управне мере-захтеви судији за прекршаје, један прекршајни налог, три решења по члану 33. Закона о инспекцијском надзору због бесправног обављања занатске и трговинске делатности.

Начелник Одељења инспектората за рад Милица Филиповић,обавештава да је инспекцијске послове обављало 8 инспектора, који су извршили 224 контроле,од којих 59 редовних и 165 ванредних. На основу представке правног или физичког лица спроведено је 20 ванредних инспекцијских надзора. Најављених надзора било је 59, а ненајављених надзора 165. Са налогом је извршено 224 надзора и 21 контролни надзор. Инспектори су донели 17 управних мера за отклањање неправилности према регистрованим привредним субјектима и 3 управне мере према нерегистрованим субјектима из члана 33.став 2.Закона о инспекцијском надзору. Приликом контрола затечено је на фактичком раду “раду на црно” 30 непријављених радника, од којих 28 код регистрованих привредних субјеката, а 2 код нерегистрованих привредних субјеката. Поднето је 17 пријава за кажњавање против регистрованих привредних субјеката.Није било притужби на рад инспекције.

Шеф Одсека за санитарни надзор Владан Рашић, истиче да је урађено 280 редовних надзора, 4 ванредна, 2 допунска, 64 контролна и 4 службене саветодавне посете. Инспекцијске послове обављало је три извршиоца.Као ефекат рада инспекције донето је 137 решења из редовног надзора и једно из ванредног надзора. Канцеларијским надзором контролисана је здравствена исправност воде за пиће из објеката централног водоснабдевања, микросистема водоснабдевања објеката производње хране, здравствена исправност воде у амбулантама и школама увидом у извештаје о испитивању из интерног мониторинга. Контролисана је примена мера у сузбијању Ковид-19 у објектима под санитарним надзором.

Шеф Одсека ветеринарске инспекције Јасмина Којичић Стефановић, наводи да је извршено 454 контроле од којих су 165 редовне и 289 ванредне. Као ефекат рада донетo је 98 решења из редовног надзора и 61 прекршајна пријава. Области надзора:спровођење мера из Програма мера за 2021. годину са акцентом надзора обележавања свиња и едукацији власника о важности спровођења зоотехничких мера, превентивних мера -дезинфекције, дератизације објеката за држање свиња у спречавању појаве Афричке куге свиња; категоризација објеката од стране специјалних тимова Управе за ветерину и појачан инспекцијски надзор промета намирница анималног порекла на пијацама и објектима који се баве продајом хране. Послове је обављало 8 инспектора. Предмети су архивирани,без скенирања, због великог броја предмета и докумената у предметима. За редован инспекцијски надзор недостају два службена возила.

Координатор републичке пољопривредне инспекције Горан Бошковић, обавештава да је извршена 41 контрола и то 36 редовних и 5 ванредних. Инспекцијске послове обављају два извршиоца.

Републички инспектор за заштиту животне средине Бранислава Тешић, истиче да је извршено 12 надзора и то 9 редовних и 3 ванредна. Обављени су по представкама грађана.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић је извршио 23 надзора, по 10 редовних и ванредних надзора.Најављених надзора је било 9, а ненајављених 14. На основу представке правног или физичког лица извршено је 4 ванредна инспекцијска надзора. Са налогом је извршено 15, а без налога 8 надзора. Број контролних инспекцијских надзора КИЗ-1; КИР- 2. Републички водни инспектор Драган Тадић, је спровео 22 надзора од којих 18 редовних, 3 ванредна и један контролни. Најављених надзора било је 9, док је 13 било ненајављено. Као ефекат рада донето је 11 решења и поднет један захтев за покретање прекршајног поступка пред надлежним Прекршајним судом у Лозници због не извршења мера наложених решењем од стране поступајућег инспектора. Сачињено је и 4 дописа различите садржине. Инспекцијске контроле су се односиле на радне циљеве и то:уређење водотока;заштита од штетног дејства вода ; коришћење вода и заштита вода.

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић,са седиштем рада у Шапцу је извршила 16 контролa, од којих 4 по Закону о шумама; 6 по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа;5 по Закону о здрављу биља и једну по Закону о дивљачи и ловству.Проблема у раду није било.
Електронска седница колегијума одржаће се и у августу месецу 2022.године.
Кабинет начелника Владана Красавца

Најновији број

2. фебруар 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa