Инфо

22. септембар 2022.22. сеп 2022.
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Подстицаји за осигурање у пољопривреди

Право на регресирање премије осигурања имају лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазe се у активном статусу и то: физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице, уколико су код осигуравајућег друштва осигурали усеве, плодове, расаднике, младе вишегодишње засаде пре ступања на род и животиње у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године, за пријављене површине под одговарајућом културом до највише 20 ha.

Све парцеле на којима се налазе биљне културе које су осигуране, морају бити уписане у Регистар, и то под одговарајућом шифром биљне културе, а осигуране животиње морају у Регистру имати пријaвљен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају).

Подстицаји се односе на осигуране:

Ратарске културе (житарице и индустријско биље) – максимални износ подстицаја 100.000 динара.

Повртарске културе – максимални износ подстицаја 500.000 динара,

Воћарске културе, винову лозу и хмељ – максимални износ подстицаја 1.000.000 динара,

Расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род – максимални износ подстицаја 500.000 динара и

Животиње – максимални износ подстицаја 2.000.000,00 динара.

Од 16.новембра претходне до 15.новембра текуће године,за пријављене површине под одговарајућом културом до највише 20 ha


Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству финансија и привреде – надлежној Управи за трезор, према пребивалишту, односно седишту носиоца газдинства, једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње, у два примерка од 1. јула до 15. новембра текуће године.
Регресира се 40% од укупно плаћене премије осигурања умањене за износ пореза на премију, односно 45% од укупно плаћене премије осигурања умањене за износ пореза на премију, за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, a 70% од укупно плаћене премије осигурања умањене за износ пореза на премију, за моравички, златиборски, подунавски, шумадијски и колубарски управни округ, и то за пријављене површине под одговарајућом културом, до највише 20 ha.

Укупно за све врсте подстицаја корисник подстицаја може да оствари максимално 2.500.000 динара.

Уз захтев се подноси и следећа документација:

Оригинал или оверена копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године, као и

Оригинал потврда од стране друштва за осигурање о укупно плаћеној премији осигурања.
Саветодавац за агроекономију Мирјана Милошевић

Најновији број

7. децембар 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa