2. april 2020.2. apr 2020.
Priprema zemljišta i optimalno vreme
KOROVI I NjIHOVO SUZBIJANjE U
SUNCOKRETU- Clearfield hibridi

Priprema zemljišta i optimalno vreme

Pored dobre predsetvene pripreme zemljišta, setve, koju je poželjno obaviti u optimalnim vremenskim rokovima, neophodna je i hemijska zaštita useva od korova
Jedan od osnovnih problema sa kojim se susreću poljoprivredni proizvođači je korov.
Korovi se javljaju uglavnom kao pratioci gajenih kultura i često svojom brojnošću guše usev i oduzimaju mu hranljive materije iz zemljišta, čime utiču na smanjenje prinosa gajenih biljaka. Smanjenje prinosa usled prisustva korovske flore je često veoma veliko, pa je od izuzetne važnosti da se na vreme počne sa preduzimanjem adekvatnih mera za njihovo suzbijanje.
Pored dobre predsetvene pripreme zemljišta, setve, koju je poželjno obaviti u optimalnim vremenskim rokovima, neophodna je i hemijska zaštita useva od korova.
Dobri efekti se postižu ukoliko se primene tretmani posle setve, a pre nicanja useva i korova. Herbicidi sa aktivnom materijom pendimetalin+dimethenamid P (Njing-P) i dimetenamid ( Frontier Super ) su sistemični i suzbijaju uskolisne korove : divlji sirak iz semena ( Sorghum halepense), muharike ( Setaria spp.), svračica( Digitaria sanguinalis), ljulj (Lolium spp.), livadarka (Poa spp.), proso( Panicum miliaceum), a takođe i širokolisne korove kao pepeljugu( Chenopodium) , štir (Polygonum), kereće grožđe ( Solanum nigrum) I ambroziju( Ambrosia artemisifolia). Herbicidi sa ovakvom aktivnom materijom se primenjuju posle setve a pre nicanja korova i gajene biljke. Doza primene je( Frontier Super ) 1-1,2 l/ha i 4 l/ha(Njing-P).
Korovi najviše utiču na smanjenje prinosa naročito u vreme nicanja useva tj. u prvim fazama razvoja gajenje biljke, tako što oduzimaju životni prostor, hranu i vodu. Zato je važno suzbiti širokolisne korove na vreme, pre nicanja useva, jer se krug ponuđenih aktivnih materija sužava sa porastom gajene biljke. Samo kvalitetni herbicidi koje odaberemo svojim dejstvom nakon primene postižu željeni efekat.
Posle nicanja suncokreta kada usev ima od 1-3 para listova , a protiv jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova kod hibrida Clearfield tehnologije primeniti a.m. imazamoks ( Pulsar, Ikarus, Listego, Passat…) i ova aktivna materija je odlično rešenje za čičak i ambroziju u usevu suncokreta po Clearfield tehnologiji.
Divlji siraki i drugi rizomski korovi uspešno se mogu rešiti sa a.m. fluazifop-p-butil (Belvedere edžtra, Floyd, Fusilade forte, Flupisor, Neptun, Sunce, Viktolade), preporučene doze primene su 0,8-1,3 l/ha.
Ukoliko je sušan period i smanjena vlažnost vazduha a korovi razvijeniji, smanjena je efikasnost sredstva, preporuka je primeniti više doze preparata.
Za efikasnije suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova preporučuje se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma 21 dan nakon primene herbicida. Optimalna temperatura za delovanje ovog herbicida je 10-25o⁰Celzijusa.
Najbolji način u borbi protiv korova je tretman posle setve a pre nicanja, jer se takvim postupkom smanjuje potencijal korovske flore u datom usevu u velikom procentu dok kasnije samo treba vršiti primenu korekcije na vrste korova koje se pojave u usevu.
PSSS Šabac, dipl.inž.
Slavica Maksimović

Najnoviji broj

2. februar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa