Info

4. avgust 2022.4. avg 2022.
Izveštaji i kontrole
Elektronski kolegijum načelnika MUO i načelnika-šefova nspekcijskih službi

Izveštaji i kontrole

Postupajući u skladu sa zakonskom obavezom održavanja sastanaka na mesečnom nivou, a na osnovu zaključka šestog kolegijuma koji je održan 06. juna načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u sredu 03. avgusta 2022. godine održao osmi kolegijum u elektronskoj formi.
Izveštaj o radu su dostavili učesnici elektronske sednice kolegijuma osim dva inspektora koja su na bolovanju. Konstatovano je da je zapisnik sa sedmog kolegijuma usvojen.

Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je izvršeno 59 nadzora, od kojih 56 redovnih, 3 vanredna i 2 službene savetodavne posete. Doneto je 8 rešenja iz redovnog nadzora i 2 iz vanrednih nadzora.

Inspekcijske poslove je obavljalo 6 izvršilaca. Kao efekat sprovedenih nadzora urađen je 61 zapisnik, doneto je 8 upravnih mera-zahtevi sudiji za prekršaje. U saradnji sa PU Šabac i Loznica izvršene su 2 kontrole bespravne trgovine i oduzeto razne robe sa krivotvorenim žigom. Doneta su dva rešenja o zabrani prometa robe bez dokumentacije o nabavci. U kontroli mesare utvrđeno je da se svinjski but i svinjski vrat prodaju po cenama višim od cena koje su propisane Uredbom, pa je preduzetniku zapisnički naloženo da cene uskladi sa cenama koje su propisane Uredbom o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica. Doneta su i dva rešenja o uklanjanju rezanog duvana na pijaci “Živinarnik” u Šapcu. Zapisnički je naloženo otklanjanje nedostataka vezano za prodaju kristal šećera po ceni višoj od propisane Uredbom.

Načelnik Odeljenja inspektorata za rad Milica Filipović, obaveštava da je inspekcijske poslove obavljalo 8 inspektora, koji su izvršili 237 kontrola, od kojih 67 redovnih i 138 vanrednih. Inspektori su doneli 34 upravne mere za otklanjanje nepravilnosti prema registrovanim privrednim subjektima i 2 upravne mere prema neregistrovanim subjektima iz člana 33. stav 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Donete su 42 mere za otklanjanje nezakonitosti. Prilikom kontrola zatečeno je na faktičkom radu “radu na crno” 42 neprijavljena radnika kod registrovanih privrednih subjekata. Podneto je 9 prijava za kažnjavanje i to 7 protiv registrovanih privrednih subjekata i 2 protiv neregistrovanih privrednih subjekata. Nije bilo pritužbi na rad inspekcije.

Šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović, navodi da je izvršeno 480 nadzora od kojih su 38 redovni, 442 vanredni,19 dopunski i 31 kontrolni .Kao efekat rada podneto je 10 prekršajnih prijava.

Koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković, obaveštava da je izvršio 22 kontrole od kojih 18 redovnih i 4 vanredne.

Afrodita Žunić, republički sanitarni inspektor, navodi da je izvršeno 332 nadzora od kojih su 170 redovnih, 19 vanrednih, 2 dopunska i 137 kontrolni nadzor. Kao efekat rada doneto je ukupno 110 rešenja i to 109 iz redovnog nadzora i 1 iz vanrednog nadzora. Uzorkovan je 21 bris i naplaćena jedna mandatna kazna.

Poslove je obavljalo dva republička inspektora.Pojavljuje se potreba za nabavkom brzih skenera.
Republički inspektor za zaštitu životne sredine Branislava Tešić, ističe da je izvršeno 13 nadzora i to 8 redovnih i 5 vanrednih. Aktivnosti su obavljene po predstavkama građana, promet zaštićenih vrsta, i ispunjenost uslova zaštite životne sredine. Inspekcijske poslove je obavljalo tri izvršioca.

Republički turistički inspektor Živadin Bošković je izvršio 31 nadzor prema nadziranim subjektima koji su svi bili kao nenajavljeni i to 9 redovnih i 17 vanrednih nadzora, a obavio je i jednu službenu savetodavnu posetu. Na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica izvršeno je 3 vanredna inspekcijska nadzora. Sa nalogom je izvršeno 23 inspekcijska nadzora, a bez naloga 8 nadzora. Broj kontrolnih inspekcijskih nadzora KIZ-2; KIR- 3. Urađeno je dva inspekcijska nadzora koji se odnose na obavljanje delatnosti i vršenje aktivnosti od strane neregistrovanih subjekata i subjekata iz člana 33.stav 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Tom prilikom je otkriveno dva neregistrovana subjekta i subjekta iz člana 33. stav 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Izrečene su 4 upravne mera i to po dve registrovanom i neregistrovanom privrednom subjektu, a zapisnički je naložena jedna mera za otklanjanje nepravilnosti.Naloženo je dva upisa u osnovni registar i zabrana obavljanja delatnosti. Podneto je 9 prijava za kažnjavanje nadziranih subjekata i to 7 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanih subjekata i 2 zahteva protiv neregistrovanih privrednih subjakata.

Republički vodni inspektor Dragan Tadić, je tokom jula meseca koristio 15 radnih dana godišnjeg odmora. Izvršio je 4 nenajavljena inspekcijska nadzora i to dva vanredna i dva kontrolna. Kao efekat rada doneto je dva rešenja-jedno za otklanjanje nezakonitosti i jedno za pribavljanje vodnih akata.Podnet je jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim Prekršajnim sudom u Šapcu, Odeljenje suda u Bogatiću, zbog nelegalnog vađenja rečnog nanosa -šljunka. Sačinjeno je i 12 dopisa različite sadržine.Inspekcijske kontrole su se odnosile na radne ciljeve i to:uređenje vodotoka;zaštita od štetnog dejstva voda i zaštita voda.

Republički šumarski i lovni inspektor Aleksandra Đurković, sa sedištem rada u Šapcu je izvršila 23 kontrole, od kojih 18 po Zakonu o šumama; 3 po Zakonu o zdravlju bilja i 2 po Zakonu o divljači i lovstvu. Problema u radu nije bilo.

Republički zdravstveni inspektor Ivana Antonijević i republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić,sa sedištem rada u Šapcu su na bolovanju.
Kabinet načelnika Vladana Krasavca

Najnoviji broj

23. maj 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa