11. mart 2021.11. mar 2021.
Pojačan rad nadležnih službi
Kolegijum načelnika MUO i načelnika – šefova inspekcijskih službi

Pojačan rad nadležnih službi

Zbog epidemije virusom COVID-19 izvršeno 1858 nadzora, od toga redovnih 168, vanrednih 1420, kontrolnih 269 i 1 službena savetodavna poseta. Doneto je 1421 rešenje i to iz redovnog nadzora 119 i iz vanrednog 1302
Postupajući u skladu sa zakonskom obavezom održavanja sastanaka na mesečnom nivou, a zbog nestabilne epidemiološke situacij, načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac je u četvrtak 04. marta održao treću sednicu kolegijuma u 2021. godini, u elektronskoj formi. Izveštaj o radu za februar mesec su dostavili svi učesnici elektronske sednice kolegijuma uz navođenje aktivnosti i problema u radu.

Elektronske sednice kolegijuma održavaće se i ubuduće,usled nestabilne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19


Načelnik Odeljenja republičke tržišne inspekcije Miladinka Jovanović, navodi da je inspekcija izvršila 44 nadzora, redovnih 41, vanrednih 2 i 1 mešoviti nadzor. Doneto je 7 rešenja i to 5 rešenja iz redovnog nadzora i 2 rešenja iz vanrednog nadzora,a podneta je 1 prekršajna prijava. Vršene su kontrole: neregistrovanih i registrovanih subjekata koji nude robu u prodajnim objektima (prodavnicama) sa ciljem sprečavanja sive ekonomije, kontrole organizovanja i oglašavanja prodajnih podsticaja u elektronskoj trgovini, usaglašenosti produženih savitljivih kablova, bezbednosti upaljača, kontrole preduzetnika sa privremenom odjavom u APR, zaštita stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, vanredne kontrole po prijavama potrošača i provera primene protivepidemijskih mera. Inspekcijski nadzor obavljalo je 9 inspektora, od kojih je 1 inspektor vršio kontrole od kuće. Efekti kontrola su: u kontrolama oglašavanja prodajnih podsticaja u elektronskoj trgovini, zapisnički je naloženo otklanjanje nedostataka u 4 kontrole. U vanrednim kontrolama doneta su 2 rešenja o otklanjanju nedostataka zbog neizdavanja računa za prodatu robu. Zainteresovani inspektori su prisustvovali onlajn seminaru na temu zaštite prava intelektualne svojine.
Zamenik načelnika Odeljenja inspektorata za rad Vojin Jevremović ističe da je inspekcijske poslove obavljalo 8 inspektora. Izvršeno je 215 inspekcijskih nadzora prema nadziranim subjektima, svi kao vanredni i nenajavljeni i 16 nadzora na osnovu predstavke pravnog ili fizičkog lica. Sa nalogom je izvršeno 194 nadzora, 21 bez naloga i 13 kontrolnih nadzora. Izrečeno je 16 upravnih mera prema registrovanim subjektima i 52 mere za otklanjanje nepravilnosti. Podneto je 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 1 krivična prijava. Prilikom kontrole privrednih subjekata zatečeno je 13 neprijavljenih radnika, “na crno”. Postupalo se po predpostavkama u oblasti radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu, a vršeni su i nadzori povodom smrtnih, teških i lakih povreda na radu zaposlenih kod poslodavaca u različitim delatnostima. Obavljene su i Kovid kontrole. Prisutan je visok stepen rizika oboljevanja virusom Kovid-19 usled neposrednog kontakta zaposlenih i kontrolisanih poslodavaca.
Republički turistički inspektor Živadin Bošković, je izvršio 55 inspekcijskih nadzora prema nadziranim subjektima, od kojih 43 vanredna i 1 redovan nadzor. Broj kontrolnih inspekcijskih nadzora KIZ-4 i KIR-7. Izvršena su 2 inspekcijska nadzora neregistrovanih subjekata. Izrečeno je 8 upravnih mera, od kojih 6 prema registrovanim privrednim subjektima i 2 prema neregistrovanim. Zapisnički je naloženo 5 mera i to 1 upis u osnovni registar, 1 upis u poseban registar kao i 1 zabrana obavljanja delatnosti. Podneto je 7 krivičnih prijava i to 4 protiv registrovanih privrednih subjekata i 3 protiv neregistrovanih subjekata.
Šef Odseka za sanitarni nadzor Vladan Rašić, naglašava da je zbog epidemije virusom COVID-19 izvršeno 1858 nadzora, od toga redovnih 168, vanrednih 1420, kontrolnih 269 i 1 službena savetodavna poseta. Doneto je 1421 rešenje i to iz redovnog nadzora 119 i iz vanrednog 1302. Oblasti nadzora bili su ugostiteljski objekti, objekti prometa hrane, za negu i ulepšavanje lica i tela, zdravstvena ispravnost vode za piće u objektima od većeg društvenog značaja, objekti za proizvodnju hrane, lica koja podležu sanitarnom nadzoru(kliconoše), nadzor nad imunizacijom određenih kategorija stanovništva, nadzor nad objektima proizvodnje flaširanih voda, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda, dečije hrane i kašica i promet nekonzumnog meda u kuhinjama zdravstvene, školske i socijalne delatnosti. Nadzor je obavljen i nad objektima centralnog vodosnabdevanja, seoskih vodovoda, česmi i izvorišta, objektima zdravstvene i prosvetne delatnosti, sporta i rekreacije i graničnim prelazima u Republici Srbiji. Tokom februara meseca od COVID-19 obolelo je 1465 lica sa ukupno 1302 lica u kontaktu. Obavljane su pojačane kontrole primene protivepidemijskih mera, kao i zajedničke akcije sa komunalnom policijom i republičkom inspekcijom u koordinisanim nadzorima.Kontrole su vršene u objektima trgovinske i ugostiteljske delatnosti radnim danima i vikendom. Poslove su obavljala 3 inspektora, a nedovoljan broj službenih vozila i uvećana potreba za tonerima i dalje su problem u radu ove inspekcije.
Šef Odseka veterinarske inspekcije Jasmina Kojičić Stefanović, navodi da je izvršeno ukupno 523 nadzora (terenska i kancelarijska), od kojih 139 redovnih, 384 vanrednih i 87 kontrolnih. Doneto je 105 rešenja i 29 prekršajnih prijava. Na ime taksi u Budžet Republike Srbije uplaćeno je 1.196,448,94 dinara. Predmet kontrole bili su ugostiteljski objekti, objekti za promet hrane, kontrole prihvatilišta za životinje, veterinarskih ambulanti, davanje izjava u osnovnim prekršajnim sudovima u Šapcu i Loznici, kontrola karantiranja svinja, kontrole prilikom izvoza životinja i namirnica animalnog porekla i izdavanje sertifikata, kancelarijsko kontrolisanje gazdistava zbog obeležavanja svinja i kretanje goveda. Održana je edukacija i Simulacija vežbe – BOSNA I HERCEGOVINA-HRVATSKA- SRBIJA u slučaju izbijanja Afričke kuge svinja, Slinavke i Šapa u pograničnom regionu i postupanje svih struktura prilikom suzbijanja virusa. Sačinjeni su Godišnji izveštaji o radu Odseka veterinarske inspekcije, koji je dostavljen Upravi za veterinu, mesečni izveštaji, kao i Kovid kontrole. Poslove inspekcijskog nadzora obavlja 10 inspektora. Kancelarijskim i terenskim nadzorom kontrolisano je kretanje i obeležavanje svinja i goveda, unošeni su podaci u ITCM sistem za klanje životinja, a vršeno je i redovno ažuriranje predmeta. Postupalo se i po prijavama stranaka. I dalje je prisutan problem nedovoljnog broja službenih vozila za redovne inspekcijske poslove i nemogućnost skeniranja predmeta zbog velikog obima posla i preobilne dokumentacije.
Koordinator republičke poljoprivredne inspekcije Goran Bošković navodi da je inspekcijske poslove obavljalo dva inspektora. Izvršeno je 69 nadzora, redovnih 8,vanrednih 61, a doneto je 3 rešenja iz vanrednih nadzora. Oblasti nadzora:utvrđivanje uslova za početak obavljanja delatnosti proizvodnje piva, uzorkovanje vina sa Geoporeklom, uzorkovanje vina i rakije u proizvodnji i maloprodaji, kontrola maloprodajnih objekata sa aspekta bezbednosti hrane, formiranje registra maloprodaja, kao i kontrolisanje dodatnih higijenskih mera i postupaka u cilju sprečavanja ili svođenja na najmanju moguću meru rizika od kontaminacije virusom COVID-19. Najveći broj sprovedenih nadzora odnosila se na kontrolu mera u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19.
Republički inspektor za zaštitu životne sredine Branislava Tešić, navodi da izvršeno 17 inspekcijskih nadzora, od kojih 15 vanrednih i 2 redovna. Redovan inspekcijski nadzor obavljen je prema Godišnjem planu Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, a obavljani su i nadzori prema zahtevu Uprave za agrarna plaćanja i Agencije za zaštitu životne sredine, Caveco.Oblast nadzora bila su ispunjenost uslova zaštite životne sredine, posebni tokovi otpada i seveso postrojenja. Inspekcijske poslove obavljalo je 3 inspektora. Problem je službeno vozilo za koje nije izvršen redovan servis, pa se može voziti samo u hitnim slučajevima.
Republički vodni inspektor Dragan Tadić je nakon ozdravljenja od virusa COVID-19 u periodu od 18. do 28. februara izvršio 11 inspekcijskih nadzora, 9 redovnih i 2 vanredna. Vršena je redovna kontrola JKP-Vodovoda, kontrola prijave zahvaćenih i ispuštenih voda Republičkoj direkciji za vode, licenci i vodnih akata tj. vodnih dozvola. Doneta su dva rešenja za pribavljanje vodnih dozvola i jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Započelo se sa kontrolama donošenja Operativnih planova pravnih lica za 2021. godinu čiji su objekti ugroženi poplavama, odnosno velikim vodama vodotoka pored kojih se objekti nalaze.
Republički fitosanitarni inspektor Miroslav Aleksić je izvršo 26 kontrola i to: 4 kontrole iz oblasti prometa sredstava za ishranu bilja (đubriva), 2 kontrole iz oblasti prometa semena poljoprivrednog bilja, 2 kontrole u oblasti zdravlja bilja- upis u Fitoregistar, 2 kontrole iz oblasti EU uslova-IPARD, 6 kontrola iz oblsti podsticaja za podignute višegodišnje zasade voća, 1 kontrola iz oblasti zdravlja bilja - po rešenju graničnog fitosanitarnog inspektora i 9 kontrola iz oblasti zdravlja bilja. Izdato je i 9 fitosertifikata.
Republički šumarski i lovni inspektor Aeksandra Đurković sa sedištem rada u Šapcu obaveštava da je izvršeno 20 kontrola ,od kojih je 15 po Zakonu o šumama, 3 po Zakonu o reproduktivnom materijalu šumskog drveća i 2 po Zakonu o divljači i lovstvu. Podneto je 10 prekršajnih prijava. Problema u radu nije bilo.
Republički zdravstveni inspektor Ivana Antonijević navodi da je prisustvovala vanrednom inspekcijskom nadzoru koji je izvršila dr Ljiljana Orlović republički zdravstveni inspektor Kolubarskog upravnog okruga, radi utvrđivanja uslova za rad u stomatološkoj ordinaciji.Zajedničkim nadzorom izvršena je provera rada preduzetnika na području grada Šapca, koji su izbrisani iz APR-a, u smislu da li rade kao neregistrovani subjekti.Na nedeljnom nivou vršena je evidencija pregleda AG testiranja izradom tabelarnog pregleda, za potrebe Moravičkog upravnog okruga i sedišta u Čačku. Izrađen je i tabelarni pregled objekata u kojima se obavlja vanredna imunizacija za Moravički upravni okrug.Radila je kao ispomoć sanitarnoj inspekciji u kovertiranju pošte koja se odnosi na Rešenja za izolaciju i arhiviranju predmeta.
Kabinet načelnika Vladana Krasavca

Najnoviji broj

13. jun 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa