Info

8. april 2021.8. apr 2021.
Primena mera za suzbijanje Kovida 19
Druga sednica Saveta Mačvanskog upravnog okruga:

Primena mera za suzbijanje Kovida 19

Tema sednice odnosila se na primenu mera za suzbijanje širenja virusa Kovid-19. Izvestilac je bio dr Goran Stamenković, pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijski nadzor, sa saradnicima
U skladu sa zakonskom obavezom održavanja sednica Saveta Upravnog okruga, u sredu 31. marta održana je druga sednica Saveta Mačvanskog upravnog okruga u 2021. godini. Sednici Saveta su prisustvovali: Vladan Krasavac načelnik Mačvanskog upravnog okruga, dr Goran Stamenković pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijski nadzor, Dragana Potpara državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Aleksandar Adamović pomoćnik Ministra Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Danijela Lončar član Koordinacine komisije, Jelena Mićić savetnik za regulatorna pitanja, čelni ljudi lokalnih samouprava sa saradnicima, rukovodioci republičkih inspekcija i samostalni izvršioci.

Tema sednice odnosila se na primenu mera za suzbijanje širenja virusa Kovid-19. Izvestilac je bio dr Goran Stamenković, Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijski nadzor, sa saradnicima.
Na samom početku sednice Vladan Krasavac, načelnik Mačvanskog upravnog okruga pozdravio je sve učesnike, izražavajući zahvalnost što smo u prilici da predstavimo dosadašnji rad u domenu sprovođenja epidemioloških mera, ukažemo na probleme, ali i čujemo sugestije i preporuke članova Radne grupe, a sve u cilju unapređenja aktivnosti u daljoj primeni mera za suzbijanje širenja virusa Kovid-19. Zahvalio se gradonačelniku grada Šapca dr Aleksandru Pajiću na ukazanom gostoprimstvu i pružanju tehničke pomoći u organizaciji sastanka.

Uloga Mačvanskog upravnog okruga u koordinaciji između Radne grupe i jedinica lokalnih samouprava u potpunosti je realizovana sprovođenjem brojnih aktivnosti u prethodnom periodu: redovno dostavljanje Radnoj grupi dnevnih i nedeljnih izveštaja, stalni kontakti sa gradonačelnicima, predsednicima opština i načelnicima lokalnih uprava, obilasci domova zdravlja, kovid ambulanti, vakcinalnih punktova, domova za stare, ustanova kolektivnog življenja, graničnih prelaza uz kontakte sa graničnom inspekcijom, komunikacija sa Zavodom za javno zdravlje Šabac, koordinacija sa republičkim inspekcijskim službama i pružanje tehničke pomoći inspekcijama u vršenju nadzora i kontrola. Treba istaći i svakodnevna saopštenja lokalnim medijima o epidemiološkoj situaciji, radu inspekcijskih organa i procesu vakcinacije. Na sajtu Mačvanskog upravnog okruga, koji se svakodnevno ažurira, dostupne su sve aktivnosti koje se sprovode.

Predmet nadzora inspekcijskih organa bili su: turističko-ugostiteljski objekti, mali i veliki privredni subjekti,trgovinski lanci, javni prevoz, sportski objekti i događaji.

ZAKLjUČCI SA SEDNICE SAVETA
1. Republičke inspekcije i inspekcije lokalnih samouprava nastaviće sa koordinisanim radom u cilju primene mera za suzbijanje širenja virusa Kovid-19.
2. Posredstvom Mačvanskog upravnog okruga o svakoj spornoj situaciji obavestiti Radnu grupu za koordinaciju republičkih inspekcija, u cilju dobijanja tumačenja,
3. Nastaviti sa dostavljanjem dnevnih i nedeljnih izveštaja o preduzetim merama, po već utvrđenoj dinamici.


Da bi trenutnu epidemiološku sliku popravili i što pre se izborili sa epidemijom Kovid-19 moramo sprovesti kampanju masovne vakcinacije svih naših građana. Inicijativa Zavoda za javno zdravlje Šabac za promovisanje vakcinacije u malim privrednim subjektima i velikim kompanijama veoma je važna kako bi se što veći broj zaposlenih vakcinisao i na taj način zaštitio sebe i svoje porodice od opakog virusa. Veoma je korisna i inicijativa da se proces vakcinacije sprovodi i van vakcinalnih punktova, u seoskim područijima koja su udaljena, gde je pretežno staračka populacija koja je rizična kategorija.

Podržavamo ideju da vakcinisano stanovništvo (uz neki dokaz o vakcinaciji ) može prisustvovati različitim kulturnim i sportskim manifestacijama uz poštovanje epidemioloških mera.

Problem sa kojm se susreće Mačvanski upravni okrug je povećanje troškova poštanskih usluga i troškova za kancelarijski materijal, koji u velikoj meri ugrožavaju budžet planiran za ovu godinu.
Mačvanski upravni okrug svakodnevno dobija veliki broj izveštaja lokalnih i republičkih inspekcija, dopisa i naredbi Radne grupe, pa je neophodno da se obezbedi jedna radna stanica /kompjuter, štampač, brzi skener/ za vođenje evidencije ovih podataka.

Napominjemo da su veterinarski inspektori i lokalni komunalni inspektori na teritoriji grada Šapca i opštine Bogatić opterećeni aktivnošću u prevenciji i sprovođenju mera protiv Afričke kuge svinja. Kao područje gde se u najvećoj meri poljoprivrednici bave uzgojem svinja, možemo biti izloženi velikim rizicima i gubicima, pa je aktivnost ovih inspektora usmerena u pravcu prevencije od Afričke kuge svinja.

Potrebno je u narednom periodu veće angažovanje inspektora u opštini Koceljeva, gde imamo izuzetno
mali broj nadzora i kontrola.

Dragana Potpara, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave pozdravila je sve prisutne i istakla veliki značaj saradnje Upravnog okruga sa jedinicama lokalnih samouprava. Neophodno je u narednom periodu ovu saradnju još više unaprediti posebno u oblasti komunikacije i koordinacije republičkih inspekcijskih organa i inspekcija na nivou lokalne samouprave. Zbog obima posla koji je u vreme pandemije dodatno uvećan mišljenja je da se iznađe mogućnost nagrađivanja svih koji rade u inspekcijama. Kada je u pitanju vakcinacija stanovništva smatra da proces vakcinacije može mnogo bolje da se sprovodi, a neophodno je u većoj meri promovisati vakcinaciju.

Obilazak vakcinalnog punkta u Ekonomskoj
Neposredno po završetku sednice Saveta Mačvanskog upravnog okruga, protekle srede, na kojoj su pored gradonačelnika i predsednika opština Upravnog okruga učestvovali članoviužeg sastava Radne grupe za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera na suzbijanju širenja virusa Kovid-19 upriličen je obilazak vakcinalnog punkta u Srednjoj ekonomskoj školi “Stana Milanović” u Šapcu. Dragana Potpara, Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, dr Goran Stamenković, Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijski nadzor, Vladan Krasavac, načelnik Mačvanskog upravnog okruga i dr Aleksandar Pajić, gradonačelnik Šapca posetili su vakcinalni punkt kako bi se neposredo uverili o tokusprovođenja vakcinacije.

Proces imunizacije građana sa područja grada odvija se po utvrđenom planu, a izneti si i podaci o ukupnom broju vakcinisanih. Država Srbija je obezbedila dovoljan broj vakcina za sve naše građane i mogućnost izbora vakcine. Upućen je apel svim našim građanima da se vakcinišu, kako bi zaštitili sebe, svoje porodice i time pomogli zdravstvenim radnicima u borbi protiv epidemije Kovid-19. Pored poštovanja epidemiološkihnmera,vakcinacija stanovništva je od presudnog značaja u borbi protiv epidemije Kovid-19.Dr Aleksandar Pajić, gradonačelnik grada Šapca, je izrazio zadovoljstvo što se ovako jedan značajan sastanak održava u Šapcu, sedištu Mačvanskog upravnog okruga. Naglasio je da načelnik Vladan Krasavac ima dobru saradnju sa gradom Šapcem i ostalim lokalnim samouopravama na području Upravnog okruga. Kada je u pitanju primena mera u borbi protiv epidemije Kovid-19 komunikacija je svakodnevna i odvija se u dobrom pravcu. U okviru Gradskog štaba osnovana je Radna grupa za sprečavanje širenja virusa Kovid-19, a sve u cilju efikasnije primene mera i uspešne borbe sa virusom. Trenutnu epidemiološku situaciju u gradu Šapcu karakteriše povećanje broja zaraženih lica. Komunalna inspekcija grada i republička sanitarna inspekcija su u svakodnevnoj komunikaciji. Zadovoljan je ovom saradnjom. Zbog povećanog obima posla i nedovoljnog broja republičkih sanitarnih inspektora Gradska uprava je opredelila lica koja tehnički pomažu inspektorima u pisanju i ekspediciji pošiljki. Komunalna inspekcija na dnevnom nivou podnosi izveštaj Gradskom štabu o sprovedenim kontrolama. Konstatuje da je vakcinacija dobro organizovana.

Dr Goran Stamenković, Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijski nadzor pozdravio je sve prisutne i istakao da je ovo je peti po redu upravni okrug u kome se održava sastanak na temu primene mera za suzbijanje širenja virusa, uz konstataciju da je Mačvanski upravni okrug prepoznat kao veoma aktivan u sprovođenju mera i dostavljanju podataka. Prezentovao je podatke o dosadašnjem radu Radne grupe. Radna grupa za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja virusa Kovid-19, je obrazovana 23. oktobra 2020. godine, a 26. oktobra je počela sa radom. Zadatak joj je da ujednačava postupanje inspekcijskih organa u primeni mera. Prepoznaje rizike na terenu i s tim u vezi usmerava aktivnost nadležnih inspekcija. U prepoznavanju rizika koriste se i predstavke i prijave građana. Nadzori koji se sprovode treba da daju efekte prema kontrolisanim subjektima. U procesu sprovođenja mera velika je uloga načelnika upravnih okruga, a u Mačvanskom upravnom okrugu nije bilo nepravilnosti. Neophodno je da postoji svakodnevna komunikacija i kontakti sa inspekcijama koje učestvuju u nadzoru. Cilj je sprečavanje širenja kontakata, a ne zabrana obavljanja delatnosti. Izražava zahvalnost Odseku sanitarne inspekcije Mačvanskog upravnog okruga, ali i svim sanitarnim inspektorima i komunalnim inspektorima lokalnih samouoprava koji sprovode nadzor, uz konstataciju da je preko potrebno ujednačiti rad sanitarne inspekcije sa ostalim inspekcijama koje sprovode nadzor. Mišljenja je da prekršajni nalozi imaju mnogo veći efekat u odnosu na prekršajne prijave.
Aleksandar Adamović, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, je postavljen za posebnog koordinatora za komunalnu inspekciju i komunalnu miliciju jedinica lokalnih samouprava. Kao najvažniji cilj u radu Radne grupe navodi efikasnost u postupanju i prepoznavanje rizika.
Priliku da iznesu svoja zapažanja i probleme u radu imali su inspektori lokalnih samouprava i republičkih inspekcija i predstavnici lokalnih samouprava.

Dr Borka Kokanović, republički sanitarni inspektor u penziji angažovana je na ispomoć Odseku za sanitarni nadzor, navela je da posla ima mnogo, da su inspektori opterećeni, ali se sve postiže dodatnim naporom. Istakla je veliku pomoć Gradske uprave Šabac.

Mirjana Arsenović, komunalni inspektor iz opštine Ljubovija, u radu ima podršku lokalne samouprave, a saradnja sa Policijskom stanicom je dobra. Nema velikog okupljanja i građani uglavnom poštuju naložene mere. Deluju i preventivno.

Miloje Perić, šef Odseka za inspekcijski nadzor i saobraćajni inspektor opštine Krupanj, naveo je da opština Krupanj poštuje Uredbu i obezbeđuje neophodnu pomoć inspektorma u sprovođenju kontrola. Saradnja sa Policijskom stanicom je dobra, a najveći broj nadzora obavljaju tokom vikenda.
Branko Danilović, načelnik opštinske uprave Bogatić je naglasio da poslove nadzora obavljaju dva komunalna inspektora, kojima opština daje punu podršku u radu. Saradnja sa MUP-om je dobra. Manji problemi su prisutni u radu nekoliko ugostiteljskih objekata, ali se ovi slučajevi rešavaju. Pohvalio je saradnju sa Mačvanskim upravnim okrugom.

Milorad Matić, zamenik načelnika Gradske uprave Loznica, je naveo da pored komunalnih inspektora i komunalne milicije imaju i inspektora za sport koji je takođe angažovan u sprovođenju kontrola. Od početka 2021. godine doneto je 79 prekršajnih naloga i prijava, a kontrole se sprovode svakog vikenda. Saradnja sa MUP-om je dobra, kao i sa republičkom sanitarnom inspekcijom. Kada je u pitanju sprovođenje vakcinacije, kol centar dobro funkcioniše. Mišljenja je da se dovoljno preventivno delovalo, tako da nema više vremena za preventivno postupanje inspektora. U gradu nema okupljanja, dok se u seoskim sredinama organizuju manje proslave, ali se taj vid okupljanja sankcioniše.
Dejan Stalović, gradski menadžer Loznice, naglasio je dobru saradnju sa načelnikom Mačvanskog upravnog okruga, koji je više puta posetio zdravstvene ustanove, vakcinalne punktove i granični prelaz. Vakcinacija se dobro sprovodi na nekoliko vakcinalnih punktova čime je građanima olakšan dolazak. Proces vakcinacije se dobro sprovodi. U Banji Koviljači se nalazi Centar za azil, gde je situacija za sada dobra. Inspektori su svakodnevno na terenu, a saradanja sa MUP-om se uspešno realizuje.

Živadin Bošković, republički turistički inspektor, kao problem naveo je pojavu da različite inspekcije na različit način tumače propise koje primenjuju u radu.
Odgovoreno je da se za svaku nejasnoću obrati Radnoj grupi u cilju dobijanja tumačenja za postupanje u radu. Na sporna pitanja Radna grupa u veoma kratkom roku dostavlja odgovor. Važno je da se protivepidemijske mere poštuju.

Dr Branko Vujković, direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac, je pozdravio je sve prisutne ističući da Zavod od samog početka epidemije aktivno učestvuje u sprovođenju mera iz svoje nadležnosti. Trenutna epidemiološka situacija je stabilno loša. Naveo je statističke podatke sa kojima Zavod raspolaže o broju obolelih i vakcinisanih lica. Protivepidemijske mere i imunizacija su najvažniji u borbi protiv epidemije. Prioritet je svakako vakcinacija stanovništva pa je s tim u vezi upućen dopis lokalnim samoupravama kako bi se uključili u imunizaciju zaposlenih u privrednim subjektima na svojoj teritoriji.Na rukovodiocima lokalnih samouprava je da promovišu vakcinaciju.
Kabinet načelnika Vladana Krasavca

Najnoviji broj

17. jun 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa