Инфо

22. новембар 2018.22. нов 2018.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОПРЕМУ, МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОБЈЕКТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања расписaлa је трећи Јавни позив за подношење захтева за одобравање ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (Меру 1) и то за нaбавку опреме, механизације и изградњу објеката у пољопривреди.
Захтев по овом Јавном позиву подноси се у року од 01. новембра 2018. године до 09. јануара 2019. године Управи за аграрна плаћања Београд.
Уз захтев за овој Јавни позив доставља се следећа документација:
1) пословни план (бизнис план);
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев;
3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде;
4) понуде (три за вредност инвестиције већу од 10.000 евра), а ако су понуде за набавку механизације, онда понуде треба да садрже и податке о емисији издувних гасова;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне према седишту подносиоца захтева;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежне пореске управе;
7) извод из катастра непокретности са копијом плана за место контроле предмета инвестиције;
За инвестиције у опремање објекта, поред горе наведене документације, доставља се и извод из катастра непокретности са копијом плана, а подносилац захтева који није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем са роком важења од најмање 10 година.
За инвестиције у изградњу пољопривредних објеката, поред горе наведене документације доставља се и пројекат за грађевинску дозволу (или идејни пројекат), као и грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова.
Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција за Трећи Јавни позив за Меру 1.
Висина подстицаја је од 60 – 65 % од вредности инвестиције умањене за износ ПДВ-а, а за инвестиције које се односе на управљање отпадом и отпадним водама увећавају се за још додатних 10 %.
Право на ИПАРД подстицаје може се остварити искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду пре реализације инвестиције.
ПССС ШАБАЦ
Саветодавац за агроекономију
Мр Зоран Бељић

Најновији број

26. новембар 2020.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa