Инфо

17. децембар 2020.17. дец 2020.
Изградња и опремање објеката у биљној и  сточарској производњи
АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ КРОЗ МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Изградња и опремање објеката у биљној и сточарској производњи

Захтев за остваривање права на подстицаје за изградњу и опремање објеката у биљној и сточарској производњи подноси се – Управи за аграрна плаћања, у периоду од 15. јуна до 15. октобра 2021. године, а рачуни за инвестиције се признају од 16. октобра 2020. године па до момента подношења захтева, тј. најкасније до 15. октобра 2021. године
Подстицаји за изградњу и опремање објеката у биљној и сточарској производњи као и набавка квалитетних приплодних грла у сточарској производњи, настављају се и даље под условима који су предвиђени тренутно важећим правилником.
Захтев за остваривање права на подстицаје за изградњу и опремање објеката у биљној и сточарској производњи подноси се – Управи за аграрна плаћања, у периоду од 15. јуна до 15. октобра 2021. године, а рачуни за инвестиције се признају од 16. октобра 2020. године па до момента подношења захтева, тј. најкасније до 15. октобра 2021. године.
Захтев за остваривање права на подстицаје за квалитетна приплодна грла подноси се – Управи за аграрна плаћања, у периоду од 16. марта до 15. октобра 2021. године, а рачуни за инвестицију се признају од 16. октобра 2020. године па до момента подношења захтева, тј. најкасније до 15. октобра 2021. године.

Уз захтев доставља се:
-рачун за набавку предметне инвестиције;
-отпремницу за набавку предметне инвестиције;
-доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава или извод оверен од стране банке или само фискални исечак;
-гарантни лист за извршену набавку предметне, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
-уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежене пореске управе;
-уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
-потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта,
односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу;
-копију плана и извод из катастра непокретности за објекат који је предмет инвестиције;
-педигре или уверење о пореклу ако се ради о квалитетном приплодном грлу.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за коришћење подстицаја, за један или више подстицаја, при чему захтев може обухватити једну или више прихватљивих инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.
Саветодавац за агроекономију Мр Зоран Бељић

Најновији број

11. јул 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa