Инфо

9. јун 2022.9. јун 2022.
Градска изборна комисија демантује ГО "Заједно за Србију"

Градска изборна комисија демантује ГО "Заједно за Србију"

Градска изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница огласила се саопштењем поводом неистинтих навода Градског одбора странке ,,Заједно за Србију” Шабац да су предстојећи избори за савет месних заједница који су заказани за недељу 19. јун ,,незаконити”.
Саопштење преносимо у целости:

Скупштина града Шапца донела је дана 25.03.2021. године Одлуку о месним заједницама на територији града Шапца („Сл. лист града Шапца бр. 5/21) која је објављена и на званичној интернет страници града Шапца. У поступку доношења наведене одлуке у највећем делу примењен је модел Сталне конференције градова и општина који је припремљен за јединице локалне самоуправе у Републици Србији, а као последица усаглашавања са изменама Закона о локалној самоуправи.

Чланом 29. став 1. наведене Одлуке прописано је следеће: „Бирачка комисија непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и овом Одлуком“.

У пракси то значи да бирачка комисија предузима све изборне радње као и на претходим изборима и то од отварања бирачког места, постављања паравана, пријема изборног материјала, утврђивања броја примљених гласачких листића, извода из бирачког списка, провере исправности гласачке кутије, вођења записника о раду бирачке комисије, па све до затварања бирачког места, утврђивања резултата гласања пребројавањем гласачких листића на конкретном бирачком месту. Потом, бирачка комисија уноси у записник о раду бирачке комисије утврђене резултате гласања на том бирачком месту, као и податке о кандидатима који су изабрани за чланове Савета месних заједница. Записнике о раду бирачких комисија достављају Изборној комисији најкасније до краја изборног дана.

Такође, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница донела је дана 19.05.2022. године Упутство бр. 013-00-6-3/2022-14 за спровођење избора за чланове Савета месних заједница расписаних за 19.06.2022. године, што је по прописима, објављено у Сл. листу града Шапца и званичној интеренет страници града Шапца.

Чланом 29. став 1. и 2. наведеног Упутства прописано је да „По завршеном гласању бирачка комисија приступа утврђивању резултата гласања на бирачком месту. О утврђеним резултатима гласања бирачка комисија сачињава записник о раду бирачке комисије месне заједнице на спровођењу и утврђивању резултата гласања за избор чланова савета месне заједнице“.

Овим Упутством, Изборна комисија је ближе уредила поступак спровођења избора за савете месних заједница. По завршеном гласању, бирачка комисија приступа утврђивању резултата гласања на бирачком месту и сачињава записник о раду бирачке комисије. Бирачка комисија после завршеног гласања и утврђивања резултата доставља Изборној комисији слeдећи изборни материјал: Записник о раду бирачке комисије са утврђеним резултатима гласања на бирачком месту и кандидатима који су изабрани за чланове савета месне заједнице, извод из бирачког списка, запечаћен коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, запечаћен коверат у којем су неупотребљени гласачки листићи, запечаћен коверат у којем су неважећи гласачки листићи, запечаћен коверат у којем су важећи гласачки листићи, запечаћен коверат у којем су потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места. О примопредаји изборног материјала после гласања саставља се записник који потписује представник Изборне комисије и председник, односно представник бирачке комисије који је предао изборни материјал.

Члан 50. Одлуке о месним заједницама на територији града Шапца односи се на утврђивање коначних резултата избора за сваку месну заједницу у року од 48 часова од затварања бирачких места из разлога заштите изборног права, а у складу са чланом 56. и 57. Одлуке о месним заједницама на територији града Шапца.

Другим речима, остављеним роком од 48 часова од затварања бирачког места даје се могућност сваком бирачу и кандидату да уложи приговор Изборној комисији уколико сматра да су учињене неправилности у поступку спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата избора. Такође, Изборна комисија донеће одлуку у остављеном року од 48 часова од пријема приговора и доставити га подносиоцу приговора.

Имајући у виду све горе наведено, гласови се пребројавају на бирачком месту од стране бирачке комисије у складу са чланом 29. Одлуке о месним заједницама на територији града Шапца и чланом 29. Упутства бр. 013-00-6-3/2022-14 за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, а члан 50. наведене Одлуке посредно штити изборно право остављајући могућност подношења приговора и одлучивања по истом.

Напослетку, саопштење Градског одбора странке „Заједно за Србију“ Шабац има за циљ да доведе у заблуду грађане Шапца који желе да учествују на изборима за Савете месних заједница који ће се одржати 19.06.2022. године, износећи неистине о самом изборном процесу. Да подсетимо, током 2022. године одржани су председнички и парламентарни избори, као и избори за чланове Савета пет месних заједница у Шапцу, а да при том није констатована ниједна незаконита радња нити неправилност у изборном процесу.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Драган Васић, дипл.правник

Најновији број

26. јануар 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa