Инфо

9. јун 2022.9. јун 2022.
Фото: МУО

Фото: МУО

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА МУО

Извештај са месечног колегијума

Начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у понедељак, 06. јуна 2022. године одржао шесту седницу колегијума у 2022. години у присуству начелника инспекција и шефова инспекцијских служби. Извештај о раду за месец мај су доставили сви учесници седнице колегијума.
Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић каже да је током месеца маја извршено укупно 95 надзора, од тога 35 редовних, 60 ванредних и 8 службених саветодавних посета.

Начелник Одељења инспектората Одељења за рад Милица Филиповић је доставила редован извештај са предузетим активностима за претходни период. Инспекцијске послове обављало је 8 инспектора. У месецу мају извршено је 202 инспекцијска надзора, 52 редовних и 128 ванредних (углавном за рад на,,црно,,), 11 на основу представке правног или физичког лица, 52 најављена надзора, 150 ненајављена, 176 са налогом и 26 без налога. Изречено је 29 инспекцијских управних мера регистрованим привредним субјектима. Наложене су 43 мера за отклањања незаконитости.

Инспектори су приликом контроле затекли укупно 17 непријављених радника ,,на црно“ и то код регистрованих привредних субјеката. Од тога је пријављено је 11 радника. Поднето је 17 захтева за за покретање прекршајног поступка код регистрованих субјеката. У овом периоду било је 3 теже повреде на раду, без смртних исхода. Интезивније се кренуло по градилиштима, и то су углавном мања градилишта по граду која нису пријављена.Такође се решавају текући проблеми са страним, као и са сезонским радницима.

Републички водни инспектор Драган Тадић је у протеклом периоду извршио 6 инспекцијских надзора, од тога 1 редован и 5 ванредних. Донето је 1 решења, као и 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Шеф одсека ветеринарске инспекције Мачванског округа Јасмина Којичић Стефановић наводи да је у месецу мају извршенои укупно 695 надзора, од тога је било 97 редовних и 598 ванредних, као и 29 контролних. Донето је 16 прекршајних пријава.Проблеми који се јављају су нпр. велики број одјављивања животиња које су под субвенцијама, проблеми у објектима мешаоне хране, контроле нелегалних објеката за клање животиња, као и релативно мали број инспектора за ову врсту посла.

Шеф одсека за санитарни надзор Владан Рашић изјављује су овом периоду коначно могли да се посвете редовном послу, после више од 2 године због епидемијске ситуације. Извршено је укупно 439 надзора , од тога редовних 306, ванредних 4 и допунских 5 и 1 службене саветодавне посете и 124 контролних надзора. Укупно је донето 139 решења, из редовног надзора и 3 из ванредног.

Канцеларијским надзором контролисана је здравствена исправност воде за пиће из објеката централног водоснабдевања, микросистема водоснабдевања објеката, производње хране, здравствена исправност воде у амбулантама и школама и затвореним базенима увидом у извештаје о испитивању из интерног мониторинга, контролисана је у објектима под санитарним надзором примена мера у сузбијању Ковид 19.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић доставио је електронским путем редован месечни извештај према надзираним субјектима. У току месеца маја извршено је укупно 16 инспекцијских надзора према субјектима, свих 16 ненајављених, од тога 4 редовних и 9 ванредних. Извршене су и 4 службене саветодавне посете. Инспекцијских надзора са налогом је било 4 а без налога 12. Број контролних инспекцијских надзора је било КИР-3.

Изречено је 12 управних мера (3 регистрованим пр.субјектима и 9 нерегистрованим). Наложене су 2 мере за отклањање незаконитости /неправилности записнички, и 1 решење. Наложено је 8 уписа у основни регистар и забрана обављања делатности и 1 налагање прибављања јавне сагласности. Поднето је укупно 11 пријава за кажњива дела код свих надзираних субјеката, и то 2 против регистрованих и 9 против нерегистрованог субјеката. Број надзора код нерегистрованих субјеката и субјеката, као и откривених а нерегистрованих из члана 33 став 2 из ЗОИН је било 9.

Инспектор за заштиту животне средине Драган Ђурић електронски је доставио извештај за мај 2022 године. Извршено је 7 редовних и 1 ванредних надзора. То су биле активности по захтеву Агенције за заштиту животне средине, надзори по представкама грађана, управљаље отпадом, промет заштићених врста, севесо, као и испуњеност услова заштите животне средине.Области надзора су биле : испуњеност услова зжс, посебни токови отпада, севесо, заштита воде, управљање отпадом, промет заштићених врста.Објекти у којима је вршен надзор: Elixir Zorka Mineralna Đubriva doo Šabac, Млекара Миловановић доо Поцерски Причиновић. Млекара Шабац, доо Шабац, Intrefud Ljig, Van Drunen доо Карађорђево,Fruktus доо Бачка Паланка, Boma elektro доо Ваљево, шљункаре у Бадовинцима. У мају је радило 3 инспектора.

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић са седиштем Шапцу је електронски доставила извештај. Извршила је у марту месецу укупно 8 прегледа по Закону о шумама, 4 по Закону о Закону о дивљачи и лову. Она истиче да је стање редовно и да нема проблема у раду.
Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић је оправдао своје одсуство и доставио извештај за април месец електронским путем. У претходном периоду извршио укупно 41 инспекцијску контролу.

Координатор републичке пољоприврдне инспекције Горан Бошковић је доставио извештај електронским путем и где се наводи да је извршено укупно 35 надзора, редовних 20 и ванредних 15. Укупно је донето 2 решења, и то оба редовног надзора.

Следеће две седнице, у јулу и августу одржаће се електронским путем, са чиме су сви присутни били сагласни.
Кабинет начелника Мачванског управнг округа

Најновији број

29. септембар 2022.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa