10. septembar 2020.10. sep 2020.
ZAHTEVI DO 15. OKTOBRA
PODRŠKA ZA IZGRADNjU I OPREMANjE OBJEKATA U POLjOPRIVREDI

ZAHTEVI DO 15. OKTOBRA

Visina podsticaja je 50 % od vrednosti investicije bez PDV-a. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je od 3.500.000,00 do 8.000.000,00 dinara, zavisno od sektora poljoprivredne proizvodnje (biljna ili stočaraska proizvodnja)
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se – Upravi za agrarna plaćanja, u periodu od 15. juna do 15. oktobra tekuće godine.
Visina podsticaja je 50 % od vrednosti investicije bez PDV-a.
Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je od 3.500.000,00 do 8.000.000,00 dinara, zavisno od sektora poljoprivredne proizvodnje (biljna ili stočaraska proizvodnja).
Pravo na podsticaje ostvaruje:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nalaze se u aktivnom statusu;
Pravo na podsticaje za izgradnju u voćarstvu i povrtarstvu ostvaruje ako:
1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura;
2) je objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili
ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora na period zakupa,od najmanje pet godina;
3) za objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev ima dozvolu za upotrebu.
Pravo na podsticaje za izgradnju u stočarstvu ostvaruje ako:
1) ima odgovarajuću životinju obeleženu i registrovanu u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju
gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
3) je objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, od najmanje pet godina;
4) je objekat koji je predmet investicije upisan u Registar objekata, odnosno Registar
odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.
Uz zahtev dostavlja se:
1) račun za nabavku predmetne investicije;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
3)dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overene od strane banke ili samo fiskalni isečak;
4)garantni list za izvršenu nabavku predmetne, odnosno izjavu dobavljača da ista ne
podleže obavezi izdavanja garantnog lista;
5) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležene poreske uprave;
6) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa
7) jedinice lokalne samouprave;
8) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu;
9) kopiju plana i izvod iz katastra nepokretnosti za objekat koji je predmet investicije.
Uz zahtev za podsticaje dostavlja se i:
1) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova;
2) građevinsku knjigu;
3) okončana situacija za izvedene radove;
4) izjava ovlašćenog izvođača radova i nadzornog organa da su vrste i količine materijala iz računa ugrađene u objekat koji je predmet investicije – ako je podnosilac zahteva sam izvršio nabavku materijala.
Uz zahtev za podsticaje dostavlja se i:
-upotrebna dozvola, odnosno rešenje o ozakonjenju za objekat koji je predmet investicije.
-rešenje o upisu u Registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.
Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja, za jedan ili više podsticaja, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više prihvatljivih investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Mr Zoran Beljić

Najnoviji broj

22. jul 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa