17. decembar 2020.17. dec 2020.
POTREBNO JE PODMLADITI KADAR
ODRŽANA JOŠ JEDNA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

POTREBNO JE PODMLADITI KADAR

„Trebalo bi upravu osposobiti sa mlađim kadrovima, možda i stručnijim, ali mi i dalje imamo taj problem koji se odnosi na dozvoljavanje odnosno nedozvoljavanje zapošljavanja. Možemo da imamo potrebu za određenim kadrovima, ali bez odluke, bez dobijanja saglasnosti od ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu ne možemo ni jednog radnika na neodređeno vreme da primimo u radni odnos“
Prošle godine u koceljevačkoj lokalnoj upravi bilo je stalno zaposleno tek 37 radnika. 25 njih je starosne dobi preko 50 godina a gotovo polovina od ovog broja je zašla i u sedmu deceniju života. Među zaposlenima u opštinskoj upravi nema ni jednog starosti do 20, odnosno do 30 godina. Na osnovu izveštaja o radu opštinske uprave za prošlu godinu ocenjeno je da je neophodno starosnu strukturu radnika menjati i podmladiti kadar u lokalnoj upravi. To se može učiniti u narednom periodu kada će određeni broj zaposlenih otići u penziju.

–Trebalo bi upravu osposobiti sa mlađim kadrovima, možda i stručnijim, ali mi i dalje imamo taj problem koji se odnosi na dozvoljavanje odnosno nedozvoljavanje zapošljavanja. Možemo da imamo potrebu za određenim kadrovima, ali bez odluke, bez dobijanja saglasnosti od ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu ne možemo ni jednog radnika na neodređeno vreme da primimo u radni odnos- rekao je načelnik lokalne uprave Slobodan Vasić i pojasnio da bez odobrenja nadležne komisije u ministarstvu lokalna samouprava može zaposliti do 70 posto od broja zaposlenih kojima je radni odnos prestao u godini pre.

–To praktično znači da ako je u opštinskoj upravi dvoje lica u 2020-oj izgubilo svoj radni status, odnosno prestao im je radni odnos, u 2021-oj može biti zaposleno jedno ipo lice bez dobijanja posebne saglasnosti. Dakle, za sada još uvek postoji obaveza svih nas da se obraćamo ministarstvu i komisiji radi dobijanja saglasnosti- istakao je načelnik opštinske uprave.

Komentarišući kvalitet rada Vasić je izjavio da, po njegovoj slobodnoj proceni, postoje određene službe i odeljenja koja izuzetno kvalitetno rade svoj deo posla i u kojima nema mnogo problema sa strankama. Kao primer dobrog rada naveo je odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju koji, i pored svih teškoća koje imaju, uspešno obavljaju svoj posao.

–Angažovana su tri radnika u Lokalnoj poreskoj administraciji, od kojih je šefica sa visokom stručnom spremom i dve radnice sa srednjom. One nose celokupan teret koji se tiče razrezivanja, ubiranja, naplate lokalnih poreskih prihoda- napomenuo je Vasić.

Sa druge strane, kao primer službe koja se ne može pohvaliti uspešnim radom načelnik je pomenuo inspekcije.

–Jeste da je ovaj posao po svojoj prirodi veoma težak za obavljanje, ali po mojoj ličnoj proceni, kvalitet rada inspektora mora se povećati. Ja bih predložio da se u narednom periodu razmatra o nekome ko će biti pojačanje u ovoj službi. I obavezno mlađi kadar jer sada imamo situaciju da su oba inspektora već stariji- poručio je načelnik uprave.

Diskutujući o ovoj temi članovi veća su postavili pitanje primene donetih odluka u praksi i izricanja sankcija za prekršaje, imajući u vidu podatak iz izveštaja da je od 44 planirana inspekcijska nadzora u prošloj godini obavljena tek nekolicina kao i da nije bilo prekršajnih naloga.
–Iz ovoga proizilazi da stanje na terenu nije sjajno, ali ja tu vidim određenu inertnost službenika koji ovabljaju ove poslove. Konkretno, mi do sada ni jedan prekršajni nalog nismo imali i takvo stanje nije realno- smatra Vasić.
Da stanje nije realno, te da inspekcija ide linijom nezameranja, složio se i predsednik veća Dušan Ilinčić. On je ocenio da je ova služba više savetodavna nego inspekcijska jer se iz izveštajnih podataka jasno vidi da ni redovna kontrola nije obavljena u skladu sa planom.

–Predlažem da pokušamo da obezbedimo jedno do dva lica, što se tiče inspekcijskih službenika, koji će se ozbiljno baviti ovim delom posla i vršiti kontrolu. Ušli smo intenzivno u traženje saglasnosti da možemo da primimo još jednog inspektora, bar jednog, kako bismo mogli da osvežimo postojeće kapacitete- saopštio je Ilinčić uz opasku da bi najbolje bilo da budući inspektor ne bude iz Koceljeve, da ne poznaje nikog i drži se isključivo zakona i odluka.
Sa ovom opaskom složio se i načelnik opštinske uprave kao i načelnik odeljenja za privredu, poljoprivredu, saobraćaj, turizam, opštu upravu i javne službe Miodrag Tadić ocenjujući da su inspekcijski poslovi osetljivi te da je teško naći adekvatno lice koje bi ih obavljalo.

–Slažem se da to treba da bude neko sa strane. Malo smo mesto i svi se međusobno poznajemo. U takvim okolnostima je teško raditi. U sporu su uvek dve strane. Jedna u pravu, druga ne. Jedna je više u pravu, druga manje. Inspektor može raditi samo u skladu sa zakonom i primenjivati ono što je propis. To su specifični, teški, odgovorni i ozbiljni poslovi. Treba obnoviti kadar i podmladiti inspekcijsku službu- poručio je Tadić.

Predlog da budući inspektor ne bude žitelj koceljevačke opštine nije naišao na odobravanje kod članova veća uz obrazloženje da svako ko ima bilo kakav posao mora da ga obavlja u skladu sa zakonom te da nema nikakve ljutnje da ako neko, ko prekrši pravila i propise, snosi sankcije.

–Prema tome, ako Radmila Pimić uči decu, ona treba i da ih oceni a ne da zove nekog sa strane da se ne bi naljutila deca i roditelji. Isto tako i policija. Drugo, drugi ljudi, koji dolaze u naš kraj, oni tako budu prihvaćeni i stope se sa nama da je to nešto neverovatno. Tako da smatram da treba zaposliti nekog iz našeg kraja ko će taj posao da radi jer mu je to u opisu radnog mesta. Treba odgovorno da se radi- poručila je članica lokalne vlade Radmila Pimić.

Odgovarajući na komentar načelnika Tadića da je najmanji problem ako se neko od građana naljuti na inspektora ali da su evidentirani i fizički napadi na njih, Pimić je rekla da svako ima svoju odgovornost, doživi neku neprijatnost te da su u svim poslovim ljudi izloženi određenim rizicima.

BEZ ZNAČAJNIH PROMENA
Jedna od odluka koja se našla na dnevnom redu 15-e sednice veća bila je i ona koja se odnosi na lokalne komunalne takse. Kako je istaknuto, ovaj predlog odluke uglavnom nije pretrpeo izmene u odnosu na prethodnu. Jedina promena odnosi se na usklađivanje tarifnog broja 2- takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih i mašina, a koja se plaća na godišnjem nivou prilikom registracije vozila i to godišnjim indeksom potrošačkih cena koji je objavio republički zavod za statistiku za period od oktobra prošle godine do kraja septembra 2020-e.

Lokalne komunalne takse se, osim za ovu oblast, uvode i za isticanje firme na poslovnom prostoru kao i za držanje sredstava za igru.

–Što se tiče odluke o lokalnim komunalnim taksama uglavnom nije bilo promena i imajući u vidu kakva je godina, nismo želeli da bilo šta menjamo u visini taksi, posebno zbog činjenice da su i preduzetnici u velikoj meri pogođeni zbog pandemije- izjavila je šef lokalne poreske administracije Vesna Bojić.
Članovi veća su, između ostalog, dali saglasnost na program zimskog održavanja opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica, razmatrali predlog izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji ove opštine u prvoj polovini tekuće godine a konačno je usvojen i izveštaj o radu za 2019-u Biblioteke “Janko Veselinović” koji je prethodno dva puta vraćan predlagaču na doradu.
V. Bošković

Najnoviji broj

20. jun 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa