Инфо

4. август 2022.4. авг 2022.
Извештаји и контроле
Електронски колегијум начелника МУО и начелника-шефова нспекцијских служби

Извештаји и контроле

Поступајући у складу са законском обавезом одржавања састанака на месечном нивоу, а на основу закључка шестог колегијума који је одржан 06. јуна начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у среду 03. августа 2022. године одржао осми колегијум у електронској форми.
Извештај о раду су доставили учесници електронске седнице колегијума осим два инспектора која су на боловању. Констатовано је да је записник са седмог колегијума усвојен.

Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је извршено 59 надзора, од којих 56 редовних, 3 ванредна и 2 службенe саветодавнe посетe. Донето је 8 решења из редовног надзора и 2 из ванредних надзора.

Инспекцијске послове је обављало 6 извршилаца. Као ефекат спроведених надзора урађен је 61 записник, донето је 8 управних мера-захтеви судији за прекршаје. У сарадњи са ПУ Шабац и Лозница извршене су 2 контроле бесправне трговине и одузето разне робе са кривотвореним жигом. Донета су два решења о забрани промета робе без документације о набавци. У контроли месаре утврђено је да се свињски бут и свињски врат продају по ценама вишим од цена које су прописане Уредбом, па је предузетнику записнички наложено да цене усклади са ценама које су прописане Уредбом о ограничењу цена основних животних намирница. Донета су и два решења о уклањању резаног дувана на пијаци “Живинарник” у Шапцу. Записнички је наложено отклањање недостатака везано за продају кристал шећера по цени вишој од прописане Уредбом.

Начелник Одељења инспектората за рад Милица Филиповић, обавештава да је инспекцијске послове обављало 8 инспектора, који су извршили 237 контрола, од којих 67 редовних и 138 ванредних. Инспектори су донели 34 управне мере за отклањање неправилности према регистрованим привредним субјектима и 2 управне мере према нерегистрованим субјектима из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору. Донете су 42 мере за отклањање незаконитости. Приликом контрола затечено је на фактичком раду “раду на црно” 42 непријављена радника код регистрованих привредних субјеката. Поднето је 9 пријава за кажњавање и то 7 против регистрованих привредних субјеката и 2 против нерегистрованих привредних субјеката. Није било притужби на рад инспекције.

Шеф Одсека ветеринарске инспекције Јасмина Којичић Стефановић, наводи да је извршено 480 надзора од којих су 38 редовни, 442 ванредни,19 допунски и 31 контролни .Као ефекат рада поднето је 10 прекршајних пријава.

Координатор републичке пољопривредне инспекције Горан Бошковић, обавештава да је извршио 22 контроле од којих 18 редовних и 4 ванредне.

Афродита Жунић, републички санитарни инспектор, наводи да је извршено 332 надзора од којих су 170 редовних, 19 ванредних, 2 допунска и 137 контролни надзор. Као ефекат рада донетo је укупно 110 решења и то 109 из редовног надзора и 1 из ванредног надзора. Узоркован је 21 брис и наплаћена једна мандатна казна.

Послове је обављало два републичка инспектора.Појављује се потреба за набавком брзих скенера.
Републички инспектор за заштиту животне средине Бранислава Тешић, истиче да је извршено 13 надзора и то 8 редовних и 5 ванредних. Активности су обављене по представкама грађана, промет заштићених врста, и испуњеност услова заштите животне средине. Инспекцијске послове је обављало три извршиоца.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић је извршио 31 надзор према надзираним субјектима који су сви били као ненајављени и то 9 редовних и 17 ванредних надзора, а обавио је и једнu службену саветодавну посету. На основу представке правног или физичког лица извршено је 3 ванредна инспекцијска надзора. Са налогом је извршено 23 инспекцијска надзора, а без налога 8 надзора. Број контролних инспекцијских надзора КИЗ-2; КИР- 3. Урађено је два инспекцијска надзора који се односе на обављање делатности и вршење активности од стране нерегистрованих субјеката и субјеката из члана 33.став 2. Закона о инспекцијском надзору. Том приликом је откривено два нерегистрована субјекта и субјекта из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору. Изречене су 4 управне мера и то по две регистрованом и нерегистрованом привредном субјекту, а записнички је наложена једна мера за отклањање неправилности.Наложено је два уписа у основни регистар и забрана обављања делатности. Поднето је 9 пријава за кажњавање надзираних субјеката и то 7 захтева за покретање прекршајног поступка против регистрованих субјеката и 2 захтева против нерегистрованих привредних субјаката.

Републички водни инспектор Драган Тадић, је током јула месеца користио 15 радних дана годишњег одмора. Извршио је 4 ненајављена инспекцијска надзора и то два ванредна и два контролна. Као ефекат рада донето је два решења-једно за отклањање незаконитости и једно за прибављање водних аката.Поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка пред надлежним Прекршајним судом у Шапцу, Одељење суда у Богатићу, због нелегалног вађења речног наноса -шљунка. Сачињено је и 12 дописа различите садржине.Инспекцијске контроле су се односиле на радне циљеве и то:уређење водотока;заштита од штетног дејства вода и заштита вода.

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић, са седиштем рада у Шапцу је извршила 23 контроле, од којих 18 по Закону о шумама; 3 по Закону о здрављу биља и 2 по Закону о дивљачи и ловству. Проблема у раду није било.

Републички здравствени инспектор Ивана Антонијевић и републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић,са седиштем рада у Шапцу су на боловању.
Кабинет начелника Владана Красавца

Најновији број

2. фебруар 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa