Berza

 • aero 995 ▼ -0,10%
 • amsopb 980 ⚫ 0,00%
 • dnos 3.650 ▲ 10,34%
 • fint 650 ▲ 1,56%
 • jgpk 2.710 ▼ -6,55%
 • kmbn 3.296 ▼ -1,99%
 • lsta 650 ⚫ 0,00%
 • niis 748 ▼ -0,13%
 • rso18170 104,44 ▲ 0,44%
 • rso19182 103,45 ▲ 0,07%
 • trbg 4.950 ▲ 7,61%
(27. decembar 2018.)
DIREKTORI JAVNIH PREDUZEĆA O PROTEKLOJ I PLANOVIMA ZA NAREDNU GODINU

Spremni za nove izazove

Violeta Šestić, direktor Javnog preduzeća “Infrastruktura”
-Tokom 2018. godine realizovani su brojni projekti. Sprovođene su sve tekuće aktivnosti, kao što su održavanje trotoara, saobraćajnica, mobilijara, sportskih terena. Urađen je fudbalski teren sa veštačkom travom. Pre svega, rađeno je ono što su građani izglasali u postupku neposrednog izjašnjavanja. Nekoliko seoskih mesnih zajednica izabralo je uređenje centra sela, izgrađena je ambulanta u Jevremovcu, crkva u Tabanoviću, balon sala u Zminjaku. Redovno su održavani svi nekategorisani putevi u selima.
Potpuno su rekonstruisane ulice Vuka Karadžića i Šestog puka, dok u Sremskoj ulici još uvek traju radovi. Jedna ulica je rekonstruisana, a jedna izgrađena u Severozapadnoj radnoj zoni. Početa je izgradnja Lučke ulice sa kompletnom infrastrukturom na prostoru Zorke i biće završena kada dozvole vremenske prilike.
Tokom 2018. godine JP “Infrastruktura” dosta je radilo na širenju rasvete sa novim led sijalicama. Ovi radovi su u najvećoj meri izvođeni u seoskim mesnim zajednicama. Ovu praksu ćemo nastaviti i tokom naredne godine. Paralelno će se odvijati zamena dotrajalih natrijumovim sijalica led rasvetom i dalje širenje javnog osvetljenja. Led siajlicama ostvaruju se ogromne uštede u budžetu.
Predstojeća godina će definitivno biti građevinska. Sada već imamo oko 50 projekata koji su izglasani u postupku neposrednog izjašnjavanja, a čija će realizacija biti 2019. godine. Najznačajnije kapitalne investicije za narednu godinu su: rekonstrukcija naselja Benska Bara, Trga Đačkog bataljona, ulica Karađorđeve i Masarikove, Doma vojske, izgradnja Vinaverovog trga kod Zorkinog solitera. Realizovaće se svi projekti koji će biti izglasani. Takođe će biti urađena Parkovska avenija, to je prostor koji obuhvata potez od ulice Kralja Aleksandra do Tvrđave na Starom Gradu. Rekonstruisaće se i Sokolski dom.
Dosta novca će biti uloženo u Severozapadnu radnu zonu. Jedan deo tih sredstava obezbedila je EU kroz projekat EU PRO. Sve što se tamo radi je u skladu sa najavljenim potrebama privrednika koji posluju u ovoj zoni, ali i onih koji će tek početi poslovanje u 2019. godini. Za kapitalne investicije izdvojeno je ukupno oko milijardu dinara.
Bojan Kalanović, direktor Javnog komunalnog preduzeća “Parking Šabac”
-Želim najpre naglasiti da je iza JKP „Parking-Šabac“ jedna jako uspešna godina koja dolazi odmah nakon 2017. godine koja je do tad bila najuspešnija godina kako naše preduzeće posluje. Mi smo se nakon prethodne godine po ostvarenom rezultatu pozicionirali kao preduzeće koje najbolje posluje po unutrašnjosti Srbije i to nam je bio imperativ i motiv više da zadržimo naše uspešno poslovanje i tokom 2018. godine.
Treba naglasiti da smo tokom godine vodili brigu i pažnju na kvalitet pružene komunalne usluge u oblasti korišćenja i uređenja javnih parkirališta u Šapcu, zatim naplatu korišćenja javnih parkirališta u delovima grada u kojima se parkiranje vrši na organizovan način, kao i obezbeđivanje uslova za obavljanje poslova premeštanja nepropisno parkiranih ili pak napuštenih vozila. U svim tim delatnostima u kojima ima još prostora za poboljšanje uslova našeg poslovanja, mi ćemo se i dalje truditi da našu komunalnu uslugu uvek vršimo na kvalitetan način a sve za dobrobit same društvene zajednice.
Jedan od naših zadataka i ciljeva koji su definisani još ranijih godina odnosio se kako na prethodne i na 2018. godinu tako će se odnositi i na svaku narednu a to je da se javne površine namenjene za parkiranje u najužem centru grada koriste na najoptimalniji i najefikasniji način. Sam razvoj i širenje grada kao i sve veći broj registrovanih vozila na samom registracionom području Šapca, rezultira da parking mesta budu sve oskudnija i u tom smislu naš zadatak je da organizacijom parkiranja uvek postižemo viši nivo komunalnog reda.
Tokom 2018. godine, urbanističko, infrastrukturno i komunalno uređenje grada koje će se nastaviti i u narednoj 2019. godini, svakako je doprinelo i naše preduzeće sa većim stepenom uspešnih aktivnosti koje je imao „Parking-Šabac“ a sve to je uticalo i na sam veći fizički obim pruženih usluga koji je ostvaren tokom godine i postizanju dobrih rezultata poslovanja. Najbolji dokaz su ostvareni fizički parametri koji se tiču usluga koje pruža „Parking-Šabac“ a od kojih su mnogi za poslednjih nekoliko godina uvećani i za po nekoliko desetina procenata. U narednom periodu razloga za optimizam imamo dosta, tu najpre mislim na permanentno uređenje i samo širenje grada, zatim, dalju potrebu za dodatnim uređenjem uličnih i vanuličnih parkirališta kao i trajnu potrebu za optimalnim i efikasnim korišćenjem ukupnih raspoloživih parking kapaciteta u našem gradu.
Za narednu godinu, mi planiramo nastavak našeg progresivnog poslovanja a prethodno poslovanje i postignuti rezultati nam predstavljaju kvalitetnu osnovu u kreiranju predvidivog, održivog i realnog rasta koji se planira u budućnosti. Nastavak urbanističkog, infrastrukturnog i komunalnog uređenja grada daje realnu perspektivu daljeg razvoja i širenja obima poslovanja a samim tim i postizanja još boljih rezultata.
Snežana Đokić, direktorka Javnog komunalnog preduzeća “Stari grad”
-Služba zoohigijene je radila na poboljšanju uslova rada i uslova u prihvatilištu. Mislim na izradu objekta za prijem konfiskata sa cele teritorije Grada čime smo povećali postojeće kapacitete. Takođe, u završnoj fazi smo radova na zvučnoj barijeri objekta Staro prihvatilište kako buka tj. lavež pasa ne bi ugrožavao ni ljude u okruženju, ni životinje u prihvatilištu. Ovaj objekat smo proširili za prijem 25 novih životinja. Izvršena je i rekonstrukcija podova objekta.
Služba Javne higijene je radila u skladu sa Programom održavanja javne higijene u gradu tokom cele godine u otežanim uslovima obzirom na starosnu strukturu zaposlenih i nemogućnost zapošljavanja nove radne snage. Izvršena je nabavka jednog teretnog vozila- putara za potrebe službe.
Služba Iznošenja smeća je sakupila i predala regionalnoj deponiji Srem-Mačva, do sada 29.000 tona smeća. Napominjem da smo u 2018. godini započeli selektivno sakupljanje i razdvajanje suve frakcije tj. ambalažnog otpada sa dela seoskog područja Grada i to Mačve i Oridskog basena. Radili smo u saradnji sa ovlašćenim operaterom i na projektu sakupljanja opasnog otpada -ambalaže od pesticida na 7 seoskih mesnih zajednica. U saradnji sa SESWA i GIZ-om smo učestvovali u dva projekta: Optimizacija ruta kretanja smećara i izrada jedinstvene baze podataka. Intenzivno smo radili na projektu izjednačavanja cena usluge iznošenja smeća za fizička i pravna lica, i na novom načinu obračuna usluge gde je osnov zaduženja zapremina generisanog otpada tj. tipske posude sa smećem koju pojedinac, bilo pravno, bilo fizičko lice, generiše.
Na Novom groblju je urađeno 250 novih grobnih mesta sa pratećom infrastrukturom. Radi se na proširenju groblja na postojećoj parceli a u narednoj godini se prelazi na novu parcelu koju je osnivač, Grad Šabac, obezbedio.
Promet i obim usluga na sedam gradskih pijaca je na nivou prethodnih godina. Treba istaći uspešno organizovan Malogospojinski vašar na novoj lokaciji. Obim usluga i ponuda je bio bolji i širi u odnosu na prethodne godini sa većim brojem učesnika zakupaca i većim brojem posetilaca iz regiona.
Pored redovnog održavanja zelenih površina, sektor Gradskog zelenila održavao i plažu Stari grad, velike parkovske površine. Pored održavanja, košenja, obavljena je sadnja 42.000 sezonskih sadnica, 700 sadnica drveća... Sakupljeno oko 4.500 tona zelenog otpada sa javnih površina i od individualnih proizvođača i ovaj materijal je tretiran i prerađen u kompost za sopstvene potrebe a delom i za treća lica.
Za 2019. godinu u planu je nov način obračuna zaduženja za smeće, odnosno prelazak na jedinicu mere zapremine. To znači da svako ko generiše, odnosno proizvodi određenu količinu otpada, ubuduće će plaćati onoliko koliko otpada proizvede, a ne da to bude količina obračunata na osnovu kvadratnog metra korisnog prostora. Na ovaj način građani će se motivisati da otpad recikliraju.
U narednoj godini aktivnosti na polju reciklaže proširiće se i na ostala seoska područja i prigradska naselje. Izgradnjom i puštanjem u rad 5 fiksnih i 2 mobilna reciklažna ostrva koja će biti na teritoriji seoskog područja, sva sela i celu teritoriju opštine obuhvatimo sakupljanjem materijala za reciklažu.
Daniela Lovrin Gavrilović, direktorka JKP „Vodovod Šabac“
Sve ono što je Javno komunalno preduzeće „Vodovod Šabac“ planiralo i postavilo kao cilj u 2018. godini, uspešno smo realizovali. Pažljivo smo slušali zahteve našim sugrađana i u saradnji sa njima sprovodili sve radove. U godini za nama smo umesto planiranih 30 miliona dinara, investirali 40 miliona dinara, jer je bilo dovoljno sredstava za investiranje u inrastrukturne radove. Radi se o sopstvenijm sredstvima. Moj najveći utisak iz 2018. godine je uopravo ta saradnja sa građanima, gde smo se trudilki da u pravom smislu reči budemo servis naših sugrađana. Tokom 2018, godine uradili smo skoro četiri kilometara vodovodne mreže i tri kilometara kanalizacione mreže.
Zaokružili smo u 2018. godini kompletnu tehničku osposobljenost našeg preduzeća u cilju što efikasnijeg pružanja usluga prema građanima, i sada smo u mogućnosti da mnogo brže reagujemo gde god je to potrebno.
Kada je reč o planovima za narednu godinu, najvažniji zadatak nam je da i dalje u saradnji sa građanima uradimo ono što je najvažnije za njih. Nastavljamo sa širenjem vodovodne i kanalizacione mreže. Prvi zadatak nam je završetak radova na izgradnji kanalizacione mreže u ulici Tabanovački put u Majuru, kao i blok ulica oko Tabanovačkog puta.
U dogovoru sa građani Pocerskog Pričinovića počinjemo izgradnju kanalizacione mreže. Kanalizacionu mrežu radićemo i u Jevremovcu. Po prvi put u Srbiji radićemo vakumsku kanalizaciju, jer je to jedino izvodljivo tehničko rešenje za ovo naselje.
Za ovu godinu smo planirali duplo veći budžet kada je reč o investiranju. U 2019. godini uložićemo ukupno 80 miliona dinara u planirane poslove. Radi se o sopstvenim sredstvima JKP „Vodovod“.
Očekujem da sve planirane radove za 2019. godinu realizujemo i to na dobrobit građana Šapca.
m. m. / n. k.

Najnoviji broj

16. januar 2020.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa