Berza

  • glos 400 ▲ 11,11%
  • niis 580 ▲ 0,35%
(28. februar 2019.)
SAOPŠTENjE KOMPANIJE “KEMIS” POVODOM MERENjA UZORAKA VAZDUHA

Sve po zakonu

Nakon požara koji se 5. februara dogodio u skladištu plastičnog otpada, kompanija Kemis je u saradnji sa nadležnom republičkom Inspekcijom za zaštitu životne sredine angažovala sertifikovanu ustanovu za merenje uticaja na životnu sredinu - Zavod za javno zdravlje Pančevo.
Nakon inicijalnog, urađena su još dva merenja dvadesetčetvoročasovne koncentracije suspendovanih čestica frakcije PM10 nakon čega je Zavod za javno zdravlje Pančevo, izdao izeštaj o rezultatima.
Rezultati drugog merenja koje je obavljeno 11. februara, dok je vatra još tinjala i požar nije u potpunosti ugašen, pokazali su da je koncentracija čestica PM10 ispod granične vrednosti od 50 μg/m3. Na mernom mestu ka Savi vrednosti koncentracije suspendovanih čestica PM10 iznosila je 30 μg/m3, a u naselju 20 μg/m3.
Treće merenje obavljeno je 18. februara, nakon što je požar u potpunosti ugašen, a u pogonima kompanije Kemis nije bilo nikakvih aktivnosti. Rezultati ovog merenja pokazali su blago povišenu koncentraciju čestica PM10 na obe lokacije, u naselju 99 μg/m3, a ka Savi 67 μg/m3. Podsećamo, tokom ove zime koncentracija čestica PM10 često je bila višestruko iznad dozvoljene granice širom Srbije što je, kako stručnjaci objašnjavaju posledica različitih uticaja, atmosferskih prilika, emisija iz industrije, saobraćaja i individualnih kućnih ložišta, koja često koriste nekvalitetna fosilna goriva i imaju nepotpuno sagorevanje.
Nakon analize koncentracije suspendovanih čestica PM10, sertifikovana ustanova za merenje uticaja na životnu sredinu, Zavod za javno zdravlje Pančevo, uradila je analizu čestica PM10 na sadržaj metala i benzo(a)pirena u zoni uticaja požara u skladištu kompanije Kemis.
Izmerena dvadesetčetvoročasovna koncentracija olova u suspendovanim česticama PM10 u vazduhu, 5. februara, nakon lokalizacije požara, na mernom mestu u pravcu duvanja vetra i prostiranja dima, ka Savi, iznosila je 0,082 μg/m3, a na mernom mestu u naselju 0,066 μg/m3 što je u oba slučaja ispod granične vrednosti od 1 μg/m3 propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.
Koncentracija nikla iznosila je 6,3 ng/m3 na mernom mestu u pravcu duvanja vetra i prostiranja dima, a u naselju 5,2 ng/m3. Koncentracija kadmijuma na oba merna mesta imala je istu vrednost, manju od 0,2 ng/m3, što je slučaj i sa arsenom čija je koncentracija na oba merna mesta bila manja od 2,0 ng/m3.
Jedino je benzo(a)piren, koji je derivat sagorevanja u požaru, sa više od 20 ng/m3 imao povišenu vrednost u pravcu duvanja vetra i prostiranja dima, što je očekivano s obzirom na to da je merenje izvršeno po samoj lokalizaciji požara, dok je na mernom mestu u naselju iznosio 5,08 ng/m3.
Granične vrednosti dvadesetčetvoročasovne koncentracije nikla, kadmijuma, arsena i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama frakcije PM10 u ambijentalnom vazduhu nisu definisane Uredbom.
Kompanija Kemis poziva predstavnike Saveta Mesne zajednice Mišar na nastavak razgovora kako bi iz prve ruke, pravovremeno dobili sve informacije i odgovore o poslovanju kompanije Kemis.
Kemis će nakon završenog ispitivanja uzroka požara na terenu, u potpunosti sanirati lokaciju u skladu sa najvišim standardima struke. Takođe, nastavićemo da obaveštavamo javnost i o narednim rezultatima analize vazduha kako izveštaji Zavoda za javno zdravlje Pančevo budu pristizali.
Podsećamo, industrija upravljanja otpadom jedna je od najregulisanijih oblasti kada je u pitanju zaštita životne sredine, posebno imajući u vidu zahtevno usaglašavanje sa strogom evropskom regulativom u okviru poglavlja 27 u procesu pristupanja EU, koje se upravo bavi zaštitom životne sredine.
Ovu oblast u Srbiji uređuje preko 20 zakona i podzakonskih akata, u skladu sa kojima Kemis uredno poseduje sve neophodne dozvole za obavljanje svoje delatnosti: Dozvolu za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada, Dozvolu za skladištenje i tretman dela opasnog otpada izdate od Ministarstva za zaštitu životne sredine, kao i Dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada izdate od strane lokalne samouprave.
Da kompanija Kemis posluje strogo u skladu sa navedenim dozvolama potvrdilo je i preko 20 redovnih i vanrednih ispekcijskih nadzora iz raznih oblasti u poslednje 4 godine.

Najnoviji broj

17. septembar 2020.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa