29. oktobar 2020.29. okt 2020.
Organizacija od nacionalnog značaja
Institucionalna podrška za Asocijaciju DUGA

Organizacija od nacionalnog značaja

ACT projekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizovaće se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine
Asocijacija DUGA je jedna od 30 organizacija građanskog društva (OGD) u Srbiji koja je dobila dvogodišnju institucionalnu podršku da unapredi i učvrsti svoje kapacitete. Kao organizacija koja se bavi pružanjem usluga i radom sa ljudima, ova podrška će im pomoći da korisnici njihovih usluga budu još zadovoljniji njihovim radom.
„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.
ACT projekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizovaće se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.
-Institucionalni grant biće korišćen u svrhe povećanja dobrobiti za sve naše, korisnike usluga i povećanje učešća građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou. Želimo da povećamo mobilisanje građana u procesima donošenja odluka, da povećamo učešće Asocijacije DUGA u mrežama i savezima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, kako bi povećali i naš uticaj na donosioce odluka u cilju povećanja kvaliteta, dostupnosti i obima pružanja usluga građanima koji pripadaju ranjivim društvenim grupama.

Sama reč “ outreach“ znači dostići, stići nekoga napolju, izvan nečeg, obično se misli izvan institucionalnih okvira. Kod nas se odomaćio posrbljeni strani izraz (pišemo ga srpski „autrič“, umesto engleski „outreach”) – razlog je da bi se izdvojio od drugih oblika rada koji isto tako mogu biti „rad na terenu“, ali i zbog činjenice da je širom sveta usvojen ovaj termin i da postoje mreže outreach radnika na svetskom nivou.


Kako bi sve to učinili, treba da povećamo i kapacitete Asocijacije DUGA i to kroz: strateško planiranje za period 2021 – 2025 (2020 nam ističe predhodna strategija), redizajn web sajta, izradu nove komunikacione strategije i Brand wheel-a, izradu portfolia, poboljšanje finansijskog upravljanja, treninge u oblasti bolje samoregulacije, fundraising-a za Evropske fondove i kompanije, povećanje volonterizma i upravljanja volonterima.
U okviru podrške želimo da realizujemo i proces javnog zagovaranja da se naš outreach program nađe u sistemu socijalne zaštite kao prvi preventivni integrisani socijalno - zdravstveni metod rada. Elaborat za outreach rad je već izrađen i predat Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, a sam program je pilotiran dve godine.
U ovom procesu želimo da učestvuje što više građana ali i osoba koje pripadaju struci, želimo da nastavimo pilotiranje usluge sve do njene konačne standardizacije, čime ćemo povećati i broj osoba koje će u ovom periodu koristiti naše usluge. Takođe, neophodno je uraditi analizu efekata outreach metoda rada, cost benefit analizu i istraživanje o učinkovitosti metoda rada po mišljenu praktičara iz socijalne i zdravstvene zaštite.
Podsećanja radi, rad na terenu (outreach rad) je preventivna strategija sa dugom istorijom u socijalnom i zdravstevnom vaspitanju. Rad na terenu (outreach rad) danas predstavlja stalnu komponentu preventivnih socijalnih ili integrisano socijalno-zdravstvenih programa širom sveta i kao alternativa i/ili komplementarna tradicionalnim strategijama može u mnogome da doprinese u preveciji- istakao je predsednika Asocijacije DUGA, Aleksandar Prica.
Povećanje vidljivosti Asocijacije DUGA u nacionalnim medijima, takođe će biti jedna od važnih dugoročnih investicija u kapacitete Asocijacije DUGA. Trenutno postoji 23 interna protokola i pravilnika o radu koja imaju mogućnost unapređenja. Takođe, jedan deo sredstava biće uložen u novu opremu za rad.
Uz finansijsku podršku koju će Asocijacija DUGA dobijati u ovom dvogodišnjem periodu, značajna će im biti podrška mentora i treninzi iz svih oblasti u kojima žele da unaprede svoje kapacitete i budu još uspešniji u svom radu.
-Za dve godine Asocijaciju DUGA vidim kao stabilnu, održivu organizaciju od nacionalnog značaja u oblasti ljudskih prava, bezbednosti i socijalne zaštite, promotera inovativnih za sve dostupnih preventivnih usluga koje su u skladu sa potrebama osetljivih populacija u Srbiji.
Dve osnovne politike Asocijacije DUGA od početka njenog delovanja bile su i ostaju direktan rad sa osetljivim populacijama i uticaj programa koje kreiramo i sprovodimo na ljude na teritoriji cele Srbije. ističe za kraj Aleksandar Prica.

Najnoviji broj

30. novembar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa