4. februar 2021.4. feb 2021.
Foto: Mihajlo Simović

Foto: Mihajlo Simović

OSNOVNA ŠKOLA “JOVAN CVIJIĆ” U ZMINjAKU

Pismenost 180 godina

Jednu od najstarijih škola u Srbiji, osnovanu 1841.godine, danas čine dve školske jedinice približne veličine, u kojima je raspoređeno 16 odeljenja. Matična škola se nalazi u Zminjaku, a izdvojeno odeljenje u Petlovači
U školskoj 2020/21. godini u školi znanje stiče oko 270 učenika iz Zminjaka, Petlovače i Skrađana, sa predškolskim grupama –više od 300 mališana. Zvaničan početak rada je novembar 1841.godine. Bila je to jedna od prvih od 100 osnovanih škola u tadašnjoj Kneževini Srbiji. Škola je imala internatski karakter i regionalni značaj. Njenom otvaranju predhodi samoinicijativa Jovana Isailovića, učitelja iz Uzveća, poreklom po svemu sudeći iz Petlovače koji je molbom upućenom Ministarstvu prosvete (tada pod nazivom Popečiteljstvo prosveštenija) izrazio želju da bude učitelj u Zminjaku. Prve tri školske zgrade zidane su preko puta crkava u Zminjaku i Petlovači. Tu je i potpisan ugovor predstavnika sela sa učiteljem, a četvrta i kasnije zidane zgrade nalaze se odvojeno na mestima na kojima su škole u Zminjaku i Petlovači danas.

- Sa ponosom ističemo uspehe naših učenika, koji aktivno osvajaju nagrade na opštinskom, okružnom i republičkom nivou takmičenja. Veliki broj nagrada učenici osvajaju iz srpskog jezika i književnosti, biologije, geografije, matematike, istorije, likovne kulture i na sportskim takmičenjima. Poštujemo želje i interesovanja učenika, tako da u školi imamo različite sekcije, kao što su dramska, literarna, biološka, sportska, likovna... Najveći broj učenika upisuje srednju školu koju želi, a njihovo napredovanje pratimo i kad napuste klupe u našoj školi. Veliki broj naših bivših učenika nastavlja da postiže uspehe i tokom daljeg školovanja. Dobre rezultate učenici postižu zahvaljujući stručnosti učitelja i nastavnika, odnosno njihove velike posvećenosti poslu, kaže direktor škole u Zminjaku Vladimir Džinović.

On dodaje da je proces razvoja i usavršavanja škole neprekidan. Škola je uključena u AMRES i projekte MTT i MPNTR: Povezane škole, Digitalna učionica i obogaćen je jednosmenski rad. Učestvovala je u Erasmus + projektu realizovanom u Madridu i Beogradu. Kao školska ustanova Republike Srbije registrovana je u Evropskoj komisiji, gde joj je dodeljen PIC broj.

Govoreći o realizovanim infrastrukturnim poslovima u cilju stvaranja boljih uslova za školovanje mladih, direktor Džinović ističe:”U toku ove školske godine u matičnoj školi i u izdvojenom odeljenju izvršena je zamena stolarije. U predhodnim godinama rekonstruisani su i obnovljeni sistemi za grejanje školskih zgrada u Zminjaku i Petlovači, ugrađeni su sistemi za prečišćavanje vode za piće i renovirani hidročvorovi sa učeničkim kupatilima u obe školske jedinice. Matična škola je kompletirana postavljanjem balon sale za fizičke aktivnosti. Nadamo se da će mo uspeti da postavio i balon salu u Petlovači. Škola je dobro opremljena savremenim nastavnim sredstvima (mrežnim uređajima povezanim sa internetom putem kablovske i bežične veze: za štampu i fotokopiranje, projektorima, televizorima, laptop i desktop računarima). Nastavnici i učenici svakodnevno u nastavnom procesu koriste kompjutere, televizore, elektronske udžbenike. Obogaćen je fond školskih biblioteka. Učitelji i nastavnici se stručno usavršavaju i uspešno koriste savremena nastavna sredstva, naglašava direktor Džinović i posebno ističe:”Nastavnici naše škole su snimili 11 časova za RTS. Ovo je bio izazov za nas, izazov koji je uspešno savladan. Nastavnice Danka Đević Hadnađev i Jelena Martinović snimile su časove biologije. Učitelj Vesko Isailović snimio je čas muzičke kulture. Nastavnik Darko Kostić snimio je časove istorije”.

Tekuća školska godina u uslovima epidemije, donela je brojne promene. Nastava na daljinu je veoma dobro organizovana. Na časovima koji su održani onlajn stvorena je atmosfera slična času u učionici, sa svim elementima časa u aktivnoj diskusiji. Nastavnici su uglavnom držali časove u vidu video konferencije. Okruženje za učenje je Gugl učionica.

U ovim specifičnim uslovima epidemije, učenici i njihovi roditelji su veoma zadovoljni realizacijom projekta Obogaćene jednosmenske nastave. Nastavnici putem nastave na daljinu pomažu učenicima da što uspešnije savladaju gradivo koje obrade u školi. Učenici i nastavnici zahvaljujući ovom projektu zajedno uče, pripremaju se za provere znanja i obnavljaju gradivo. Ovaj oblik nastave je veoma važan učenicima, posebno u ovim uslovima kada nastavu ne pohađaju svaki dan u školi, zaključuje direktor Džinović.
lj.đ.

Najnoviji broj

13. jun 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa