1. april 2021.1. apr 2021.
Mačva info

Mačva info

ODRŽANA OSMA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ

Pojačana radikalska odbornička grupa

Pored Dragana Aćimovića i Aleksandra Vešića, odbornika koji su na predhodnim lokalnim izborima izabrani sa liste Srpske radikalne stranke Dr Vojislav Šešelj, formirajući odborničku grupu, prišli im Tatjana Pejović i Branislav Jurišić, doskorašnji odbornici Socijalističke partije Srbije. Dva lokaliteta sistema kanalizacije
Mišljenja smo da ćemo kroz formiranje odborničke grupe biti u poziciji da još kvalitetnije radimo u interesu građana Opštine Bogatić, putem sprovođenja politike i programa Srpske radiklane stranke. U proteklom periodu naša politička organizacija, kroz posvećen i konstruktivan rad sa organima lokalne samouprave, uspela je da stekne simpatije velikog dela javnosti, kao i dvoje kolega odbornika. Odbornici Tijana Pejović i Branislav Jurišić su u nama prepoznali političkog subjekta koji može odgovoriti svim izazovima sa kojima se kao društvo susrećemo, a to se naročito odnosi na rešavanje svakodnevih problema građana naše opštine. Upravo prethodno navedeno je razlog što su pomenuti odbornici napustili redove Socijalistike partije Srbije. Pred svoje sugrađane su izašli transparentno i odgovorno, sa imenom i prezimenom, minulim radom i javnim obećanjem da će budućim političkim delovanjem značajno doprineti napretku i prosperitetu opštine i svih njenih stanovnika. Mi na ovaj način želimo da pokažemo da smo otvoreni za sve one koji svojim ličnim integritetom, znanjem, energijom i postignutim rezultatima žele da učine značajniji iskorak na putu pozitivnih promena, stoga ćemo u naredno periodu jedinstveno delovati u Skupštini Opštine Bogatić, a sa svim ostalim odbornicima želimo korektan odnos i saradnju“, navodi se između ostalog u saopštenju novoformirane odborničke grupe u SO Bogatić, prenosi portal Mačva info i nastavlja:
- Ostvareni prihodi iznose 115.760.870 dinara, dok je rashodna strana 110.613.920 dinara, stoga je kao krajnji rezultat poslovanja Javno-komunalnog preduzeća Bogatić u periodu 01.01-31.12.2020.godine iskazan dobitak u iznosu od 5.146.950 dinara, koji je znatno veći od planiranog iznosa u posmatranom periodu”, objasnio je Vladan Popadić, direktor JKP Bogatić.
Usvojena je i odluka o utvrđivanju erozivnog područja i mera za sprečavanje šteta od erozija na teritoriji opštine Bogatić, kao i Odluka o ovlašćenim i osposobljenim pravnim licima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u redovnim delatnostima i u vanrednim situacijama.
„Ovom odlukom utvrđuju se erozivna područja i propisuju protiverozivne mere u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta ugroženog erozijom obala reke, sprečavanje šteta na izgrađenim vodoprivrednim objektima, zaštite od dalje degradacije degradiranih šuma i šikara. Kao erozivna područja na teritoriji opštine Bogatić utvrđuju se slivna područja pored reke Save i Drine, u katastarskim opštinama Badovinci, Salaš Crnobarski i Crna Bara, a naročito delovi KO u koritu reke Drine i neposredno uz reku u nebranjenom delu područja. Na erozivnim područjima, u zavisnosti od stepena intenziteta, primenjivaće se mere kao što su izgradnja deponsko konsolidovanih objekata u rečnom koritu vodotokova. U cilju koordinacije i rukovođenja zaštitom i spašavanjem na teritoriji opštine Bogatić proglašeno je petnaest pravnih lica, koje Opštinski štab za vanredne situacije može angažovati za izvršenje zadataka u vanrednim situacijama“, rekao je Branko Danilović, načelnik Opštinske uprave Opštine Bogatić.
Podržan je predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Salaš Crnobarski“, kao i predlog odluke da se za ovaj Plan ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu.
„Prostornim planom opštine Bogatić predviđena su dva lokalna sistema kanalizacije. U toku je izrada Plana detaljne regulacije za prečišćavanje otpadnih voda u Crnoj Bari, recipijent je reka Sava, a drugi lokalni sistem je Salaš Crnobarski, gde će pored ovog sela biti prikačeni i Očage i Badovinci. Komisija za planove Opštine Bogatić dala je pozitivno mišljenje za izradu ovog dokumenta, što je neophodno za izdavanje građevinske dozvole za samo postrojenje. Pošto je već prostorinim planom urađena strateška procena uticaja na životnu sredinu za celokupno područje opštine Bogatić, Komisija za planove i Odeljenje za urbanizam doneli su predlog da se ne izrađuje nova strateška procena. Nakon dobijanja građevinske dozvole radiće se procena uticaja na životnu sredinu, kao dealjniji dokument za samu tu lokaciju“, naveo je Dragan Josipović iz Odeljenja za urbanizam Opštine Bogatić.
Na sednici je usvojena odluka o obrazovanju sedmočlanog Saveta za zdravlje opštine Bogatić, a odbornici su dali saglasnost novoosnovanom sportskom mačevalačkom udruženju „Bogatić“, da u svom nazivu upotrebi ime, logo i grb Opštine Bogatić. Zbog podnete ostavke, konstatovan je prestanak dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Bogatić, Jovana Dukića i imenovana su dva člana UO iz redova zaposlenih ove ustanove, Vladimir Đergović i Vesna Ilić.

Najnoviji broj

13. maj 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa