10. februar 2022.10. feb 2022.
Zaštitu voćke početi na vreme
OBIČNA KRUŠKINA BUVA

Zaštitu voćke početi na vreme

Odrasle jedinke kruškine buve su prenosioci fitoplazme Pear decline, prouzrokovača iznenadnog propadanja kruške
Štete nanose larve sisajući sokove na mladom lišću i mladarima, pupoljcima i plodovima, usled čega može doći do žućenja i uvijanja listova, opadanja cvetnih, lisnih pupoljaka i mladih plodova. Larve kruškine buve prave i indirektne štete, jer se na izlučenu mednu rosu naseljava gljiva čađavica, usled čega lišće i plodovi postaju crni.

Sekundarne štete su posledica izlučivanja velike količine medne rose, na kojoj se naseljavaju gljive čađavice. Kao posledica toga smanjuje se fotosintetska aktivnost, a kod jačeg napada dolazi i do opadanja listova i plodova. Napadnuti plodovi gube i tržišnu vrednost.

Odrasle jedinke kruškine buve su prenosioci fitoplazme Pear decline, prouzrokovača iznenadnog propadanja kruške.

Životni ciklus : Ima 4-5, pa i više generacija godišnje u zavisnosti od vremenskih prilika, prirodnih neprijatelja itd. Kad je intenzivan porast vegetacije može se očekivati veći broj generacija godišnje. Obično ima manje jedinki prve i druge generacije, a treća prouzrokuje već vidljive štete.

Suzbijanje kruškine buve tokom vegetacije je veoma teško. S jedne strane zbog malog broja efikasnih preparata, a s druge strane zbog mogućnosti nastajanja rezistentnih sojeva upotrebom preparata istih ili sličnih mehanizama delovanja


Prezimljava kao imago zimske forme u zasadima kruške na skrivenim mestima ili ispod opalog lišća. Ženke odlažu jaja već od sredine februara na mladare oko pupoljaka, u grupicama od 6-10 jaja. Od početka vegetacije ženke odlažu jaja isključivo na zelene organe kruške u grupama (mladi nerazvijeni dlakavi listići, vrhovi izbojaka, cvetne peteljke, lice i naličje listova). Kada dnevna temperatura pređe 10 °C, ženke polažu 150-200 jaja na pupoljke i mlado lišće, pojedinačno ili u nizu (u jedan, dva ili više redova), na naličju lišća duž nervature. Embrionalno razviće traje 6-25 dana u zavisnosti od temperature. Imago zimske forme javlja se do početka maja, a već u to vreme su prisutne i prve letnje forme. Od prve dekade septembra počinju se javljati opet zimske forme. Prva jača pojava larvi je obično u maju u zavisnosti od temperature i vremenskih prilika. Larve naseljavaju vrhove izbojaka, lišće, cvetne peteljke i cvetove, a kasnije i plodove. Larva prelazi kroz pet larvenih stadijuma, prve generacije ulaze u pupoljak da se hrane, dok su dva poslednja stadijuma uočljiva već i na listu, sa produkcijom puno medne rose.

Zaštitu kruške početi na vreme.

Zimsko tretiranje: Sa suzbijanjem kruškine buve mora se početi na vreme tj. prvo prskanje krušaka obaviti u toku zime, kada štetočine počinju da izlaze iz zimskog skrovišta i ženke počinju da polažu jaja (prvi topliji dani u februaru). Za ovo tretiranje koristiti kombinaciju mineralnog ulja i insekticida iz grupe piretroida u koncentraciji prema uputstvu proizvođača. Preparati: – Belo ulje, Galmin (3-4%, u fazi razvoja pupoljaka), – Crveno ulje (2-3%, tokom mirovanja i početkom vegetacije).
Tokom vegetacije: Vertimec 018 – EC (0,05-0,075% uz dodatak 0,25% mineralnog uglja. Tretiranjem u vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića), – Abastate (0,75 l/ha + 3 l/ha mineralnih ulja, ili 0,75 l/ha + 1% ađuvansa Nu-film 17), – Abastate EW (0,075%), Volliam targo 063-SC (0,075-0,1%), Cipkord 20-EC, Talstar 10-EC, Fobos – EC, – Grom (0,3-0,5 l/ha), Pyrinex 48-EC, Kozma (0,15%, u vreme pojave prvih jedinki), – Nurelle-D, Despot, Cihlop, Konzul (0,1-0,15%), Envidor (0,6 l/hojava, po pojavi larvi L1 uzrasta), – Fastac 10-SC, Fastac 10-EC (0,018-0,02% tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija), Apache 50 WG (250 gr/ha) i dr.

Sa suzbijanjem kruškine buve mora se početi na vreme tj. prvo prskanje krušaka obaviti u toku zime, kada štetočine počinju da izlaze iz zimskog skrovišta i ženke počinju da polažu jaja


Suzbijanje kruškine buve tokom vegetacije je veoma teško. S jedne strane zbog malog broja efikasnih preparata, a s druge strane zbog mogućnosti nastajanja rezistentnih sojeva upotrebom preparata istih ili sličnih mehanizama delovanja. U kasnijoj fazi (maj-avgust) prirodni neprijatelji ove štetočine mogu u značajnoj meri da redukuju njen broj. U ovom periodu neki insekticidi, koji se koriste za suzbijanje kruškinog smotavca, deluju i na prirodne neprijatelje kruškine buve. Zbog toga je preporučljivo da se za suzbijanje kruškinog smotavca u ovakim zasadima koriste prvenstveno preparati Dimilin ili Zolon. Potrebno je suzbiti odrasle, prezimele insekte u jesen i proleće, pre opadanja lišća i kretanja vegetacije radi smanjenja populacije u narednoj sezoni. Pre polaganja jaja koristiti neki od piretroida uz dodatak mineralnog ulja, jer ženke kruškine buve ne polažu jaja na uljnu podlogu.
Slobodan Gošić, PSSS Šabac

Najnoviji broj

11. avgust 2022.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa