1. decembar 2022.1. dec 2022.
Gospode, prosveti tamu moju
U PONEDELjAK POČEO BOŽIĆNI POST

Gospode, prosveti tamu moju

Molitva, post, noćna bdenja kao i svi drugi hrišćanski podvizi, dobri su kao takvi; ali cilj našeg života nije da samo to ispunjavamo, jer su to samo sredstva. Pravi cilj hrišćanskog života je da zadobijemo Duha Svetoga
U ponedeljak, 28. decembra, počeo je Božićni post koji traje 40 dana.

Za razliku od drugih tradicija, post u pravoslavlju podrazumeva uzdržavanje od hrane životinjskog porekla. Post nije cilj sam po sebi, nego sredstvo, pokušaj ovladavanja sobom.

Nije nam moguće da budemo savršeni sve dok živimo u fizikalnosti mesa, ali nas težnja ka savršenstvu približava Ocu Nebeskom. Sveti Serafim Sarovski govorio je da je cilj hrišćanskog života zadobijanje Duha Svetog.

SNAGA MOLITVE
„Zadobiti znači steći, reče mi on. Vi sigurno znate šta znači steći novac. To isto važi i za Svetog Duha. Cilj zemaljskog života za običnog čoveka je da zaradi novac, ili da stekne počasti, odlikovanja i nagrade. Sveti Duh je takođe kapital, i to večiti kapital i jedino blago koje nikada ne prestaje. Svako delo učinjeno iz ljubavi prema Hristu donosi blagodat Svetoga Duha; u svakom slučaju, molitvom se to najlakše postiže, jer je ona oruđe kojim uvek raspolažemo. Može se dogoditi da biste hteli da idete u crkvu, ali da crkva nije blizu, ili da je služba svršena. Ili imate želju da udelite prosjaku, ali njega nema; ili želite da budete neporočni, ali zato nemate snage. Ali molitva, za nju uvek ima mogućnosti, ona je dostupna kako bogatom tako i siromahu, kako učenom tako i prostom, jakom kao i slabom, zdravom kao i bolesnom, pravednom kao i grešnom. Snaga molitve je ogromna i, više nego sve drugo, ona daje Duha Svetoga“
(Sveti Serafim Sarovski)- Gospod mi je otkrio, reče mi, da ste vi u detinjstvu želeli da saznate koji je cilj hrišćanskog života. Vama su savetovali da posećujete crkvu, da se molite, da činite dobra dela, jer se u tome, govorili su, sastoji cilj hrišćanskog života. Ali vas taj odgovor nije mogao da zadovolji. Stvarno, molitva, post, noćna bdenja kao i svi drugi hrišćanski podvizi, dobri su kao takvi; ali cilj našeg života nije da samo to ispunjavamo, jer su to samo sredstva.

Sveti Duh je takođe kapital, i to večiti kapital i jedino blago koje nikada ne prestaje


Duh Božji spušta se u čist sasud. „Gospode, prosveti tamu moju“, molio se Sveti isihasta Grigorije Palama


Pravi cilj hrišćanskog života je da zadobijemo Duha Svetoga. Morate znati da samo ono dobro delo donosi plodove Duha Svetog, koje je učinjeno iz ljubavi prema Hristu. Prema tome, zadobijanje ovog Duha je cilj našeg života, rekao je svetitelj u razgovoru sa Nikolajem Motovilovim, koji je zabeležen i čuva se u arhivi manastira Divijevo.

Duh Božji spušta se u čist sasud. „Gospode, prosveti tamu moju“, molio se Sveti isihasta Grigorije Palama.
M.F.

Najnoviji broj

26. januar 2023.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa