Инфо

31. децембар 2020.31. дец 2020.
В.Д. ДИРЕКТОР ЈКП “СТАРИ ГРАД”, НИКОЛА БЕГОВИЋ

В.Д. ДИРЕКТОР ЈКП “СТАРИ ГРАД”, НИКОЛА БЕГОВИЋ

ДИРЕКТОРИ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

У истом тиму са грађанима

ЈКП “Стари град”: в.д. директора Никола Беговић
Јавно комунално предузеће „Стари град“ Шабац у наредном периоду почеће са реализацијом пројеката, како би опремили технички сектор новим возилима и сектор за изношење смећа са посудама различитих запремина. Наше потребе разумеју и локалне градске власти са градоначелником господином Александром Пајић, који су нам подршка и партнери у сваком пројекту.

У циљу побољшања квалитета животне средине, а у сарадњи са комуналном инспекцијом и комуналном полицијом, трудићемо се да спречимо проблем „преливања контејнера“, односно стварање смећа поред истих, одношењем само картонског материјала у одређеном временском интервалу у току дана. Тренутно радимо на евиденцији свих критичних локација по граду, а да би ово било реализовано ми очекујемо подршку од стране привредних субјеката чији објекти се налазе у близини тих локација.

Проблем који ћемо решити у скорије време је излазак радника јавне хигијене на терен и њихова доступност у граду. Они тренутно пешаче и гурају посуду од сектора зеленило који се налази иза ЈКП “Водовод”, па до различитих делова града. То веома негативно утиче, првенствено на психо-физичке способности радника, а онда и на његово ефикасно одржавање хигијене у граду. Наша идеја је стварање два пункта, у Бенској бари и на Тркалишту, одакле ће радници излазити одмах на своје реоне, имати времена за предах, али и за боље искоришћено радно време, уз стални надзор пословођа.
Тренутно нам је у изради интернет страница и facebook профил, како би смо лакше били у контакту са нашим суграђанима, а од њих очекујемо, повратну инфомацију о уоченим проблемима, како у граду, тако и на селу, предлоге, критике, а надам се и похвале.

У данашње време је најлакше критиковати, не предузимати ништа и очекивати да се проблеми реше сами од себе. Ми смо ту да радимо у интересу наших суграђана и да заједно будемо један део тима који ће радити на томе да квалитет услова животне средине и хигијене у нашем граду буде на што већем нивоу.

В.Д. ДИРЕКТОР “ВОДОВОД ШАБАЦ” ЈОВАН ВРАНЕШ


ЈКП “Водовод Шабац” – в.д. директора Јован Вранеш
Основни циљеви ЈКП “Водовод-Шабац“ је да осигура корисницима услуге водоснабдевања довољне количине квалитетне питке воде на подручју града и приградских насеља, као и другим испоручиоцима водних услуга, и квалитетну услугу одвођења отпадних вода.

Дугорочни циљеви предузећа су квалитет, сигурност и континуитет у снабдевања питком водом, смањење губитака у водоводној мрежи, развој водно-комуналне инфраструктуре, повећање степена прикључености грађана на систем водоводне и канализационе мреже, ефикасно одвођење и пречишћавање отпадних вода, смањење негативног утицаја испуштања отпадних вода на животну средину, смањење утрошка енергије.

Водоснабдевање- Сталне активности на управљању и одржавању водоводне мреже су поправке кварова на мрежи, замене водомера и прикључења нових корисника.

Планиране активности у наредном периоду су реконструкције и инвестициона улагања којима се обезбеђује сигурност у раду и управљања системом, смањење губитака у водоводној мрежи. Значајна активност у наредном период је замена азбестцементних цеви у централним зонама града.
Ширење водоводне мреже и повећање броја прикључака условљено је потребама будућих корисника. Предузеће тренутно има урађене пројекте за преко 35км водоводне мреже чија изградња је условљена новчаним средствима града и државе.

Одвођење отпадне воде - Планиране активности, поред редовног и планског чишћења и испирања канализационе мреже, обухватају надоградњу и реконструкцију канализационог система, набавку специјалне опреме за побољшање услуге корисницима, и решавање проблема у појединим деловима града где су честа плављења за време олујних падавина или падавина са дужим временским трајањем, и непријатни мириси из канализационог система у летњим месецима са високим температурама.
Ширење канализационе мреже условљено је потребама будућих корисника. Предузеће тренутно има урађене пројекте за преко 20км чија изградња зависи од количине средстава које ће град и држава заједнички определити.

У делатности предузећа је и Постројење за пречишћавање отпадних вода у оквиру којег се, поред текућег и инвестиционог одржавања опреме и објеката, планира доградња система којом ће се смањити потрошња електричне енергије и побољшати очување животне средине.

Енергетска ефикасност - ЈКП Водовод-Шабац је посвећен енергетској ефикасности и коришћењу енергије из обновљивих извора. У том смислу су урађени елаборати којима се дефинише фазна реализација активности. Планирани послови за 2021. годину су замена спољашње и унутрашње расвете на свим објектима у предузећу са ЛЕД расветом, израда пројектне документације за енергетску обнову Управне зграде, опремање водоводне и канализационе мреже уређајима који ће побољшати енергетску ефикасност, смањити потрошњу електричне енергије и очувати животну средину.

Нове технологије - Предузеће има сталну визију праћења и увођења нових информационих технологија које осигуравају рационалније и економичније текуће одржавање система, ефикасније и брже интервенције на кваровима у водоводној и канализационој мрежи чиме се обезбеђује да корисници што краћи временски периоду остану без услуге.

ДИРЕКТОР ЈКП “ТОПЛАНА ШАБАЦ” СЛОБОДАН ЈЕРОТИЋ


КП “Топлана Шабац”: директор Слободан Јеротић
Лагано нас напушта 2020., COVID позитивна, година. У тој и таквој 2020. години ЈКП „Топлана-Шабац“ је, без иједног дана прекида, грејала грађане Шапца. У појединим моментима напрегнути до пуцања, десетковани од пошасти која је све нас снашла, запослени у шабачкој Топлани, показали су како треба да функционише јавно енергетско предузеће.

Спој информационих технологија, инвестиција у софтвер за даљински наздор и управљање топлотним подстаницам и топлотним изворима, показао је све своје предности у односу на технолошки застареле системе даљинског грејања. Захваљујући подршци Програма за развој УН, инсталиран је SCADA софтвер, тако да са једног места и уз минималан број руковаоца систем може да функционише, а оптимизирајући радне параметре да смањи губитке у дистрибуцији топлоте. Захваљујући стручности запослених у Топлани и уз помоћ софтверских алата који су сада на располагању, унапређен је рад система даљинског грејања, смањен је број хаварија а резулат тога су нижи трошкови пословања.

Већа финансијска дисциплина, боља наплата и техничка унапређења била су од користи и грађанима Шапца. Почетком текуће грејне сезоне цена варијабилног дела смањена је за 10 одсто. Међутим, то није довољно. Топлана мора да постане атрактивна и новим корисницима. Почетком године, донета је одлука да се прикључење на даљинско грејање финансира сопственим средствима. Топловоди и топлотне подстанице су власништво Топлане, сасвим је логично да власник улаже у сопствени капитал, односно сопствену имовину. У 2020. години обезбеђено је прикључење неколико стамбених зграда а за наредну годину планирају се нова прикључења, чак до 20,000 метара квадратних.

Загађење животне средине а посебно ваздуха, климатске промене, декарбонизација. Ово су „вруће“ теме са којима се носи савремени свет. Одговор на ове изазове је смањење потрошње енергије, повећање енергетске ефикасности и повећање удела обновљиве енергије у укупном енергетском миксу. Током 2020. године Топлана је подржала иницијативу грађана за бољим информисањем о квалитету ваздуха. На web порталу Топлане – , објављују се подаци о концентрацији ПМ честица у појединим деловима града, у реалном времену. Подаци који се објављују нису подаци са званичних мерних станица, него су подаци које сами грађани деле са циљем да се информацијом подигне свест свих нас о потреби за очувањем животне средине. Ти подаци кажу и да су највећи емитери ПМ честица управо индивидуална ложишта у којима се сагорева угаљ али и дрво на веома неефикасан начин. Као друштвено одговоран колектив, Топлана је, поред поменутог модела финансирања прикључења на мрежу даљинског грејања, понудила и попуст на трошкове прикључења на гасоводну мрежу у висини од 30 одсто. Ова акција ће се наставити и у 2021. години. Природни гас је фосилно гориво, то је чињеница, али је и чињеница да је прихваћен као једино прихватљиво транзиционо гориво. У одлазећој 2020. години акцијски попуст је искористило више од 200 Шапчана, тако да се укупан број прикључака на гасоводну мрежу повећао на 3.150. Ипак, то није довољно јер у Шапцу постоји око 200 км гасовода на које може да се прикључи још најмање 6.000 домаћинстава.

Топлана управља и котларницом на биомасу у насељу Летњиковац. За сада се ова котларница користи за грејање ОШ „Стојан Новаковић“ и Центра за стручно усавршавање. Од ове године и котларница у ОШ Мајур је постала део система. Шабац је тако постао један од пет градова у Србији који има топланско предузеће које користи обновљиву енергију. За 2021. годину планира се надоградња котларнице на Летњиковцу, уградња још једног котла на биомасу и повезивање још шест јавних зграда на тој локацији на малу мрежу даљинског грејања која корисити обновљиву енергију. Модел малих мрежа даљинског грејања у којима се користе обновљива горива, могућ је и у осталим приградским насељима или бар деловима тих насеља са већом густином становања, као што су, на пример Касарске ливаде, Думача и Јеленча, Мајур. На овим пројектима ће се радити током 2021. године.

Шабац је постао препознатљив као град у коме се доста радило на пољу енергетске ефикасности. Шабачка Топлана је овог пута носилац пројекта. Од почетка 2020. године у пројекту је учествовало осам стамбених заједница а наредне 2021. године очекује се да ће пројектне активности обухватити још 30 стамбених заједница. За финансирање мера енергетске ефикасности обезбеђен је кредит Европске банке за обнову и развој. Модел отплате кредита је из уштеда на рачунима за грејање током дванаест година. Уштеде постоје услед мање потрошње енергије као резултат боље изолације зграда и уградње термостатских вентила. Ово је од стране већине финансијских институција препознато као иновативно решење које до сада нигде није примењено – „Јавни ESCO“. Од 260 пројеката које је финансирала Европска банка за обнову и развој у свету, пројекат енергетске ефикасности по моделу јавног ESCO рангиран је као трећи најбољи пројекат у 2020. години.

Обновљива енергија засигурно истискује фосилна горива и енергију генерисану употребом фосилних горива. Топлана-Шабац се развија као систем даљинског грејања четврте генерације (4GDH). То значи повећање ефиаксности свих сегмената система, смањење температурног режима у дистрибутивној мрежи али и већа употреба обновљиве енергије и примена нових технологија. Уградњом мале соларне електране која производи електричну енергију, искључиво за сопствене потребе, шабачка Топлана је направила мали корак када други нису. На реализацију чека пројекат соларне електране снаге 20 kW који ће показати у ком смеру треба да иде комунална енергетика. И још једно иновативно решење на пољу финансирања. Овај пројекат ће бити финансиран као модел подељеног финансирања (split financing), где ће део новца бити обезбеђен од стране Топлане а део новца од стране грађана Шапца у оквиру кампање групног финансирања.

Поред биомасе чији удео се повећава изградњом малих система даљинског грејања, у плану за 2021. годину је израда студија за употребу отпадне топлоте из постројења за пречишћавање отпадних вода као и употреба отпадне топлоте из других енергетских постројења која се планирају на територији града.
Заједнички циљ грађана и Топлане је смањење потрошње енергије, смањење трошкова грејања, очување животне средине, квалитетнија услуга, транспарентније пословање и укључивање грађања у процесе енергетске транзиције. У 2020. години шабачка Топлана је обезбедила место међу најбољим топланама у Србији. У 2021. летвица је постављена на још већу висину.
М.М.

Најновији број

25. фебруар 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa