Инфо

23. јун 2022.23. јун 2022.
Подстицаји за сертификацију квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Подстицаји за сертификацију квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Сертификација представља поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за проверу квалитета производа добијених методама органске производње, пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет”, које су извршене у лабораторијама овлашћеним од стране министарства надлежног за послове пољопривреде у складу са посебним прописима, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и квалитета, односно потврде о усаглашености производа са спецификацијом за производе са ознаком „српски квалитет.

Сертификација за органску производњу, поред лабораторијских анализа подразумева издавање сертификата за органске производе и/или потврде да је производња и/или процес производње у складу са прописима којима се уређује органска производња, а потврда се издаје за произвођаче чија је производња у периоду конверзије или у пoступку издaвaњa сeртификaтa нaкoн зaвршeнoг пeриoдa кoнвeрзиje.

Подстицаји обухватају подршку сертификaцији:
1) система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду,
2) добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду,
3) система квалитета хране према HALAL стандарду,
4) система квалитета хране према KOSHER стандарду,
5) производа добијених методама органске производње,
6) производа са ознаком географског порекла,
7) производа са ознаком „српски квалитет”.

Право на подстицаје имају лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, и то:
Физичко лице, носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

Предузетник,Правно лице, као и Удружење.
Физичко лице има право да поднесе захтев за подстицаје за сертификацију добре пољопоривредне праксе GLOBALG.A.P. стандард, производа добијених методама органске производње, производа са ознаком географског порекла, као и производа са ознаком „српски квалитет”.

Предузетник и правно лице имају право да поднесу захтев за све подстицаје прописане Правилником, а удружење само за подстицаје сертификације производа добијених методама органске производње и производа са ознаком географског порекла.

Захтев за остваривање права на подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла, подноси се Министарству – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од од 15. априла до 31. октобра текуће године.

Захтев се подноси једанпут годишње, а може се поднети за један или више подстицаја.
Износ подстицаја је 50% од вредности трошкова плаћеног износа сертификације, без обрачунатог пореза на додату вредност. Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 1.000.000 динара.
Саветодавац за агроекономију Мирјана Милошевић

Најновији број

18. јул 2024.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa