29. avgust 2019.29. avg 2019.
Porodica je najvažnija
KO JE ODGOVORAN KADA MALOLETNIK “SKRENE S PUTA”

Porodica je najvažnija

Svaki put kada maloletnik učini neko krivično delo to izazove posebnu pažnju javnosti. Na društvenim mrežama obavezno se povede polemika oko odgovornosti. Dok jedni krive porodicu brojni su i oni koji svu odgovornost svaljuju na društvene prilike, školu, televiziju...
Prema evidenciji Službe za zaštitu dece i mladih Centra za socijalni rad „Šabac“ tokom poslednjih godina dolazi do porasta broja maloletnih učinioca krivičnih dela. Najčešća krivična dela koja čine maloletni učinioci krivičnih dela su krađe, krađe u saizvršilaštvu, nanošenje lakih i teških telesnih povreda, razbojništvo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nasilje. Zabrinjavajući podatak je i porast broja prijava koje se odnose na vršnjačko nasilje.
-Jedan od najčešćih problema sa kojim se suočava svako društvo jeste problem maloletničke delinkvencije. Za maloletne učinioce krivičnih dela karakteristična je sklonost ka udruživanju u grupe, tj. neformalno teritorijalno udruživanje, usvojen model nasilne komunikacije, smanjen prag tolerancije na frustracije, nekritičnost, neadekvatni uvidi u ponašanje kao i posledice takvog ponašanja, oslabljen nivo samokontrole, usvojen pogrešan i neadekvatan sistem vrednosti, emocionalna nezrelost, navodi porodični savetnik dipl. pedagog Vesna Brajić, rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih CSR Šabac.
Naša sagovornica navodi da najveći uticaj na formiranje asocijalnog ili delinkventnog ponašanja imaju porodica, društvo, vršnjačke grupe a osim toga uzroke treba tražiti i u specifičnim obeležjima koji su vezani za neku kulturu ili društvenu sredinu kao i samim osobinama ličnosti.
-Najvažnije mesto u životu svakog čoveka je porodica. U porodici se rađamo, stičemo iskustva, rastemo i razvijamo se, učimo, usvajamo modele ponašanja koje kasnije ugrađujemo u odnose prema dugim ljudima i pre svega, u odnos prema samom sebi. Ukoliko su uslovi za rast i razvoj u jednoj porodici nepovoljni, disfunkcionalni, nestimulativni, ukoliko u porodici ne postoje jasne granice, oslabljen autoritet roditelja, neusklađeni vaspitni zahtevi roditelja u odnosu prema detetu, loš materijani ili zdravstveni status roditelja, nezaposlenost, onda najčešće dolazi do formiranja asocijalnog ponašanja kod maloletnika. Maloletnici iz takvih porodica najčešće biraju neadekvatne uzore i modele ponašanja, podložni su negativnim uticajima koji mogu njihov razvoj usmeriti u smeru društveno neprihvatljivog ponašanja, kaže Vesna Brajić.
Ističe da roditelji pred svoju decu treba da postave jasne zahteve i granice i da u tim zahtevima budu dosledni i jedinstveni. Ako se roditelji u svojoj međusobnoj komunikaciji ali i komunikaciji sa drugima odnose sa poštovanjem i međusobnim uvažavanjem, onda oni na taj način pokazuju svojoj deci da nema mesta za nasilno ponašanje prema drugima.
-Ukoliko u jednoj porodici postoje skladni međusobni odnosi, ukoliko se porodica na zdrav način suočava sa problemima i rešava ih, ukoliko u jednoj porodici postoji dovoljno ljubavi za sve njene članove, onda su šanse da maloletnik krene pogrešnim putem i pored svih izazova, koji su sastavni deo odrastanja, veoma male. Osim porodice, veoma važna institucija u životu svakog deteta je i škola, koja svojim raznim nastavnim i vannastavnim sadržajima može uticati na pravilan rast i razvoj, usmeravati i kanalisati potencijale koje postoje u svakom detetu. Veoma je važna kontinuirana saradnja porodice i škole, kao i svih drugih sistema, koji se, prema potrebi, uključuju u rad sa maloletnicima, kaže Vesna Brajić.
Faktori van porodice takođe su bitni, ali ipak porodica ima ključnu ulogu i u tome kako će se oni odraziti na dete.
-Osim iz svoje porodice, maloletnici usvajaju sistem vrednosti i moralne norme koje su aktuelne u jednom društvu. Na koji način i kako će usvojiti postojeći sistem vrednosti zavisi od sistema vrednosti koje su usvojene u porodici, kaže naša sagovornica.
Centar za socijalni rad je jedna karika u procesu zaštite maloletnika i prevencije maloletničke delinkvencije. Problem maloletničke delinkvencije je sistemski problem i tako ga treba rešavati. Vesna Brajić napominje da je veoma važno da maloletnik i njegova porodica imaju poverenje u institucije, koje se uključuju u rešavanje, njihovih često nagomilanih porodičnih problema. Potrebno je i da svaki roditelj osvesti činjenicu da samo pokretanjem sopstvenih snaga i sopstvene odgovornosti, uz saradnju sa drugim institucijama, može doprineti rešavanju problema u odrstanju svoje dece.
-Ako svojoj deci darujemo ljubav, razumevanje, osmeh, zagrljaj, uvažavanje i poštovanje, poklanjamo im najvredniji dar - samopouzdanje i sigurnost, koje će sa sobom nositi u svim segmentima svog života, ističe naša sagovornica.

Grupa nije zamena za porodicu
Odrastanje je veoma složen proces kada se mladi suočavaju sa različitim problemima i zadacima koje se pred njih postavljaju. Tokom sazrevanja jedne mlade osobe neophodno je voditi računa o svim aspektima njenog razvoja. Maloletnici nisu u potpunosti zrele osobe, a često sebe tako doživljavaju ili predstavljaju. U nasilnom ponašanju maloletnici često traže zadovoljenje svojih potreba i motiva, koje nisu ispunili u svojoj primarnoj porodici, formiranje lažne i idealizovane slike o sebi, kao nekome kome je sve dozvoljeno, često bez osvrta na posledice i sankcije. Kada dete u svojoj porodici nije zadovoljilo svoju primarnu potrebu za sigurnošću, onda tu sigurnost traži u neformalnim grupama, sklonim asocijalnom ponašanju. Grupa često za maloletnike znači sigurnost i pripadanje, koju nisu dobili u svojoj porodici.

Najnoviji broj

14. januar 2021.

Најновији број
Verified by Visa MasterCard SecureCode
American Express MaestroCard MasterCard Visa
Banka Intesa